Kadı İsmail Efendi

Alim

Doğum
-
Ölüm
-

12. Yüzyıl alimlerinden (D.?, Diyarbekir - Ö. H. 1105). Hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, kaynaklarda yer alan bazı bilgilerden, ilimde ve edebiyatta büyük yeri olduğu, Türkçe bir Feraiz kitabını manzum olarak yazdığı ve eserin üç bin beyitten oluştuğu anlaşılmaktadır.

KAYNAK: Mehmet Çağlayan / Şark Uleması (Şura dağıtım.İst.1996, s.65-312), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör