Ömer Fârıkî

Alim

Doğum
Ölüm
-

13. Yüzyıl âlimlerinden (D. H. 589/M.1201, Silvan / Diyarbekir - Ö. H. 687/M.1288). Adı Ömer, babası İsmail, dedesi Mesud, onun atası Sad ve onun da babası Said Reşidüddin Ebû-Hafsü'l-Fârıkî'dir. Şâfi'î mezhebinde idi. Üç eseri tesbit edilebilmiştir.

ESERLERİ

Ganiyyet ül-Müteressil ve-ş-Şâir (Beyan ilmine ait), Men'iyyet ül-Mütevessü ül-Mâhir, Nazm ül-Cümân.

KAYNAK: Esma'ü'l-Müellifîn (c. 1, s. 787), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 23), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör