İbrahim Bin Hüseyin

Alim, Bilgin

Doğum
-
Ölüm
-

19. Yüzyıl alimlerinden. Diyarbekirli bir bilgin olan İbrahim bin Hüseyin, döneminin ünlü Hanefî müderrislerinden olup, çocuklarla ilgili "Risâletü'l Velediyye" isimli eseriyle tanınmıştır. 1839 yılında  vefat etmiştir.

KAYNAK: Esma'ül - Müellifin, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 291), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör