Şeyh Ahmed Karazî

Alim, Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Burç

19. Yüzyıl mutasavvvıf ve âlimlerinden (D. ?, Karaz [Kocaköy] / Diyarbekir - Ö. H. 1301 / M. 1883, Hani / Diyarbekir). Şeyh Ahmed'in soyu Hz. Hasan (r.a)'a ulaşmakta ve soy şeceresinin bulunduğu ifade edilmektedir. Şeyh Ahmed, köyünde ilim tahsiline başladıktan sonra Bağdat'a gitmiş ve orada tahsilini tamamlayıp icazet almıştır. Şeyh Ahmed, Bağdat'ta Şeyh Abdullah'ın yanında Nakşi tarikatına, Şeyh Ali Nakip'in yanında ise Kadiri tarikatına intisab etmiştir. 1260/1844 yılında Şam'da bulunan Mevlana Hâlid-i Bağdadi'nin halifelerinden Muhammed Hani'nin emri ile Diyarbakır'a sonra da Karaz köyüne (Kocaköy ilçesi) gelmiştir. Karaz'da 7 yıl kaldıktan sonra Haniye yerleşmiş ve burada ilme ve dine hizmet etmiştir.

İslami ilimler yanında ta­savvufa konulara da vukufiyetiyle meşhur olan Şeyh Ahmed-i Karazî, Hani ilçesinin batısındaki mezarlıkta medfûndur. 1316/1898 tarihli Salnâme-i Diyarbekir'de de, eizze-i kirâmdan Karazlı Şeyh Ahmed Efendi'nin Hani'de medfûn olduğu belirtilmektedir.

KAYNAK: Ali Melek - Abdullah Demir / Dini Değerleriyle Diyarbakır (2009) - "Şeyh Ahmed Karazî (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör