Hüseyin Nâcî

Müderris, Alim

Doğum
-
Ölüm

18.-19. Yüzyıl alim ve müderrislerinden (?, Diyarbekir - Ö. H. 1060 / M. 1850, Bursa). Ömer adlı bir zatın oğludur. Diyarbekir'de tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek müderris oldu. 1830 yılında Bursa'ya yerleşti. Bir taraftan tedrise devam etmekle beraber Sultan Orhan Camii imameti de kendisine verildi. 1850 yılında Bursa'da vefat etti.

KAYNAK: Eşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 130), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör