YAYIN İLKELERİ

Biyografya, alanında tanınmış ünlü kişilerin yaşam öykülerinin zengin ve güvenilir içeriklerle paylaşıldığı bir biyografi platformudur.

 • Temel prensip olarak, Biyografya’da, doğru bilgilere dayandığından emin olunmayan biyografilere yer verilmez. Bu nedenle bize yayımlanması için gönderilen biyografik bilgi ve görseller de hemen yayımlanmaz, editoryal bir denetim ve gerekli düzeltme ve düzenlemeler sonrası yayımlanabilir.
 • Hatalı ve eksik bilgileri en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmeye titizlik gösterilir.
 • Düşünce ve ifade, din ve vicdan özgürlüklerine zarar vermemek için; içeriklerimizde ırk, cinsiyet, siyasi görüş, dini inanç, mezhep ve sosyal düzey farkı, dünya görüşü ayrımı yapılmaz.
 • Çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyulan gruplara zarar verebilecek içeriklerin yayımlanmamasına azami dikkat gösterilir.
 • Irk, din ve ahlak konularında kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara yer verilmez.
 • Genel ahlak anlayışını, din duygularını ve aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haber yayımlanmaz.
 • Gerçek kişileri ve/veya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde içerik ve haberlere yer verilmez.
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmeyiz.
 • Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz.
 • Spam mesajlar göndermek yasaktır. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderildiğinde de müdahale edilir.
 • Yasalara ve yargı mercilerine saygısızlık, adaleti olumsuz yönde etkileme amacı içeren veya içerme ihtimali olan yorumlara müsamaha gösterilmez.