Mahmut Sami Ramazanoğlu

Alim, Mutasavvıf

Doğum
Ölüm
12 Şubat, 1984
Eğitim
İstanbul Darülfünûn (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Mutasavvıf, âlim (D. 1892, Adana - Ö. 12 Şubat 1984, Medine). İlk ve ortaöğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra İstanbul Darülfünûn (Üniversite) Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. Bir ara Gümüşhaneli dergâhına devam ettiyse de daha sonra Kelâmî dergâhı şeyhi ve Meclis-i Sûfiye reisi Erbilli Es’âd Efendi’ye bağlandı. Kısa bir süre sonra irşad (halka ders vermeye yetkili hocalık) göreviyle gönderildiği Adana’ya gitti. Tekkele-rin kapatılmasından sonra Adana’da bir yandan vaaz ve sohbetleriyle irşad hizmetlerini yürütürken, diğer yandan bir kereste ticarethanesinin muhasebesini tutarak geçimini sağladı. Babasından kalan büyük bir serveti, geçimini alın teriyle kazanmak düşüncesi nedeniyle reddetmişti. Adana’da yaşadığı yıllarda kışları şehir merkezinde, yazları ise Namrun ve Kızıldağ yaylalarında geçiriyordu. Bazı yaz aylarını Kayseri’nin Talas ve Yeşilhisar gibi sayfiye yerlerinde geçirdiği de oluyordu. Hac yolunun açıldığı 1946 yılında ilk defa hacca gitti. 1951 yılında gittiği İstanbul’da iki yıl kaldıktan sonra 1953’te ikinci kez hacca gitti. Dönüşünde arkadaşı Konyalı Saraç Mehmed Efendi ile uğradığı Şam’a yerleşti. Daha sonra ailesi, damadı ile birlikte yanına gitti. Dokuz ay sonra yeniden İstanbul’a dönerek önce Beyazıt-Laleli’ye, sonra da Erenköy’e yerleşti.

İstanbul’da bulunduğu yıllarda da vaaz ve sohbet halkaları ile irşad hizmetini yürütürken, geçimini Tahtakale’de bir ticarethanenin muhasebeciliğini yaparak sağladı. Vaaz, irşad ve sohbetlerinden toplumun her kesiminden çok sayıda insan yararlandı. Son yıllarda şöhretinin artması ve gördüğü ilginin dikkat çekecek ölçüde yaygınlaşması üzerine uzlete (inziva, yalnızlık) çekildi. Ancak yakın dostları ile evinde, Ramazan’da hatim ile kılınan teravih namazlarında ve özel sohbetlerde görüşür oldu. 1957 yılında yakınları kendisine Eyüp Sultan’da mezar yeri almayı önerdiklerinde; “Herkesi arzusuna bıraksalar, biz Cennetü’l Bâkî’yi arzu ederiz” demişti. 1979 yılında yerleştiği Medine’de beş yıl yaşadıktan sonra  öldüğünde Cennetü’l Bâkî mezarlığında toprağa verildi.

ESERLERİ:

Hz. İbrahim (1980), Hz. Yusuf (1980), Bedir Gazvesi ve Enfal Sûresi Tefsiri (1980), Uhud Gazvesi (1980), Yunus ve Hûd Sureleri Tefsiri (1981), Tebuk Seferi (1981), Hz. Ebubekir (1981), Hz. Ömer (1981), Hz. Osman (1981), Hz. Ali (1981), Hz. Halid b. Velid (1981), Ashab-ı Kirâm (1982), Fatiha Suresi Tefsiri (1985), Bakara Suresi Tefsiri (1985), Dualar ve Zikirler (1985), Muhasebe 1 (2005).

KAYNAK: Mustafa Akgün / Mahmut Sami Ramazanoğlu (1995), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör