Muhammed Bin Benân Âmidî

Alim

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Amidi

11. Yüzyıl ünlü Şafiî âlimlerinden. Diyarbekir'de doğmuş ve burada tahsilini görerek yaşayıp, H. 455 (M. 1063) senesinde ölmüştür. Fıkha dair eserleri vardır. Amidî olarak tanınmıştır.

KAYNAK: Esmaü'l Müellifin (c. 2, s. 370), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör