Hüdaî (Ahizade Hüseyin Efendi)

Alim, Devlet Adamı, Şair

Doğum
Ölüm
-

 Âlim ve şair, devlet adamı (D. 1572, İstanbul - Ö. 1633). Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’da kadılık ve kazaskerlik yaptı. Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin azledilmesi üzerine onun yerine Şeyhülislâmlığa getirildi (1613). Bu görevinde ancak bir yıl kalabilen Ahizade Hüseyin Efendi, padişahın yaptığı bir haksızlığa karşı çıkınca hayatını kaybetti ve idam edilen ilk Osmanlı Şeyhülislâmı oldu. Bir Bursa kadısının IV. Murat tarafından haksız yere öldürtüldüğünü düşünerek padişahın annesine bir mektup yazdı ve ulemaya saygı gösterilmesini istedi. Bunu öğrenen IV. Murat  önce Ahizade ve oğlunu Kıbırıs’a sürgün göndermeye karar verdi. Sonra kararını değiştirerek Ahizade’yi Yedikule civarında gemiden indirerek öldürttü. İdam edildiği yere gömüldü. Ahizade’nin Hüdâî mahlasıyla divan geleneğine bağlı kalarak yazdığı şiirleri vardır.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör