Mehmed Tahir (Diyarbakırlı)

Alim, Şair

Doğum
Ölüm
-

19. - 20. Yüzyıl alim ve şairlerinden (D.1883, Lice / Diyarbekir - Ö. ? 1925). Lice İlkokulundan mezun olduktan sonra çeşitli medreselerde okuyarak ve tanınmış ilim adamlarından özel dersler alarak bilgisini arttırdı. 1915'te Lice müftülüğüne atandı. Din bilgini ve şair bir zat idi.

Albay Mustafa Kemal, 16. Kolordu Komutanlığına atandığı emrini alarak 27 Mart 1916 günü Diyarbakır'a gelmiş, bu arada tuğgeneralliğe terfi etmişti. Bir süre Silvan'da bulunduktan sonra 5 Mart 1917'de II. Ordu Komutanlığına atanması üzerine Diyarbakır'a gelip göreve başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın bu döneminde görüşüp sohbet ettiği, çeşitli konuları tartışmaktan, fikir alışverişinde bulunmaktan hoşlandığı kişilerden biri de Lice müftüsü Mehmet Tahir idi. Şair Müftü Mehmed Tahir, Mustafa Kemal Paşa'ya övgü dolu bir şiir yazarak kendisine sunmuştur. Şiirlerini topladığı defterin ailesinde olduğu ifade edilmekte ise de, bunu elde etmek mümkün olamamıştır.

KAYNAK: Şükrü Tezor / Atatürk'ün Hatıra Defteri (TTK yayını, 1972, s. 1099, Şevket Beysanoğlu / Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'daki Kafkas Cephesi Komutanlığı (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 5, 1986, s. 487 v.d.) - (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 297), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör