Lebib Abdulgafur Efendi

Müftü, Alim, Şair

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
Abdulgafur (asıl adı)

Alim ve şair, Diyarbekir müftülerinden. 18. yüzyılda şöhreti yaygın Diyarbekirli ilim ve sanat adamlarındandır. Asıl adı Abdulgafur'dur. "Lebib" şiirdeki mahlasıdır. Diyarbekirli Meşhur Hami Efendi'nin öğrencisi, edebiyatta, özellikle şiirde tanınmış olup, döneminin önemli ediplerindendi. Divan sahibi şairlerdendir. Eğitimini tamamladıktan sonra Diyarbekir'de 20 yıl müftülük yaptı. Edebiyat alanında geniş bir bilgiye sahip olan Abdulgafur, H. 1182 (M. 1768) yılında vefat etti. Mezarı Rum (Urfa) kapısı dışındaki kabristanda idi.

Lebib Abdulgafur Efendi'nin eserleri şunlardır: Risale min el-Usûl, Risale min es-Siyâse, Ta'likaat alâ'l-Beyzâvî, Dîvan-ı Eş'âr.

KAYNAKÇA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 216), Murad Uraz / Türk Edip ve Şairleri (c. 2 s. 85), Mehmet Zeki Bey (c. 2, s. 303), Mehmet Çağlayan / Şark Uleması (Şura Dağıtım, İst.1996, s. 65-312), Sicill-i Osmanî (c. IV. s. 87), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör