Ömer Avni Yardım

Alim, Şair

Doğum
Ölüm
-

Son dönem âlim ve şairlerinden (D. H. 1303/M. 1886, Diyarbekir - Ö. 1946). Diyarbakır fet­va müsevvidi ve Husrev Paşa Medresesi mü­derrisi Mahmut Efendi'nin oğludur. Ömer Avni Efendi doğduğunda Nebi Camii Ma­hallesinde ikamet eden aile, "Nardankemiğizâde" diye anılmaktadır.

İlk derslerini babasından aldı, ayrıca çeşitli medreselerde okudu. Öğrenimini  tamamladıktan sonra Diyarbekir Rüşdi­yesinde Arapça, Farsça, Fransızca ve Hendese öğretmenliği yaptı. Diyarbekir Müftüsü İbra­him (Uluğ) Efendi'nin vefatı üzerine 1925 yı­lında müftülüğe atandı. Bu görevi 1946'da ve­fatına kadar sürdü. "Sure-i Yasin Şerhi" adlı basılmamış bir eseri ve Farsça şiirleri vardır.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 251), Şefik Korkusuz / Arşiv Belgelerinde Son Devir Diyarbekir Uleması s. 65), yakınlarından alınan bilgiler, İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör