Mahdum Fakirullah

Alim

Doğum
Ölüm
-

18. Yüzyıl alimlerinden (H. 1174/M. 1761, Diyarbekir - Ö.  H. 1263/M. 1747). Mahdum Fakirullah, Divanu'l-Kasa'id fi't-Tasavvuf adlı eseri ile tanınmıştır.

KAYNAK: Mu'cemü'l-Müellifîn (c. 10, s. 309), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 189). İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör