Ahmed Cemil Efendi

Alim

Doğum
Eğitim
Askeri Rüştiye

19. Yüzyıl alimlerinden (D. 1876, Diyarbekir - Ö. ?). El-Hac Hafız Züfer Efendi'nin oğludur. Askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra 1886’da Diyarbekir Şer'iyye Mahkemesine mülazemeten dahil oldu. 1900’de Cizre niyabeti sonra Lice niyabetine tayin oldu Sonra Cizre kadılığı yaptı.

KAYNAK: Sadık Albayrak / Son Devir Osmanlı Uleması (Zafer Matbaası, İst.1980, c. 1, s. 123), Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör