Yusuf El Amidî

Alim

Ölüm
-

17.-18. Yüzyıl âlim ve ediplerinden. Diyarbekirli Abdullah adlı bir zatın oğludur. 17. asır sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında şöhretini yapmış ilim adamlarındandır. Türkçe akaidden bahseden "Milel ve Nihal" isimli bir eseri vardır. Aynı zamanda edebiyatçı kimliğiyle de tanınmıştır. 1711 senesinde ölmüştür.

KAYNAK: Esmâ'ül Müellifin (c. 2f s. 568), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 159), Mehmet Çağlayan / Şark Uleması (Şura dağıtım.İst.1996, s.65-312), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör