Ali B. Yahya Semerkandî

Tasavvufçu, Alim

Ölüm
-
-

Tasavvufçu. Semerkandiyye kolunun kurucusu, Hanefî mezhebi âlimi ve yorumcusudur. Medîne’den Anadolu’ya geldi ve İçel’e yerleşti. Mezarı, İçel’in Gülnar ilçesine bağlı Zeyne (Sütlüce) köyündedir. Beyânü’l-Esrâr li’t-Tâlibîn adlı eseri Ömer Atmaca tarafından Türkçeye çevrildi.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör