Midhat Bahârî Beytur

Tasavvufçu, Şair

Doğum
Ölüm
11 Temmuz, 1971
-
Diğer İsimler
Ahmed Midhat Bahârî Beytur (tam adı), Hüsâmî

Tasavvufçu, şair (D. 1878, İstanbul - Ö. 11 Temmuz 1971). Tam adı Ahmed Midhat Bahârî Beytur. Hüsâmî imzasını da kullandı. Son dönem Mevlevî büyüklerindendir. Çocukluğu, dedesi Sadiyye şeyhlerinden Süleyman Efendi’nin yanında geçti. İlk tahsilini Eyüp Darülfeyzi Hamidî mektebinde yaptı. Bitlis İdadisini bitirdi. Arapça ve Farsça öğrendi. Medreseden icazet aldı. Eyüp Bahariye Mevlevîhânesi şeyhi Fahreddin Dede’den Mesnevî okudu ve icazet aldı. Çeşitli memurluklarda bulundu; öğretmenlik ve banka kâtipliği yaptı. Hazîne-i Fünûn, Mekteb, Resimli Gazete gibi dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Mihrâb-ı Aşk (1964).

TASAVVUF-EDEBİYAT: Ravza, Sünbülistan Şerhi, Güşvâr, Rûh-i Kur’ân’dan Bir Sahîfe-i Nûr, Destegül, Mesnevî Gözüyle Mevlânâ/Şiirleri, Aşk ve Felsefesi (1965, 2001)

ÇEVİRİ: Leâlî-yi Meânî (İbn-i Kemâl’in Beyânü’l Vücûd adlı eserinin tercümesi), Risâle-i Sipehsâlâr Tercümesi, Dîvân-ı Kebîr’den Seçme Şiirler (Mevlânâ’dan, 1969), Münâcât-ı Mevlânâ (1963), Gülşen-i Tevhîd (Şâhidî’den, 1967, 2002).

KAYNAKÇA: Nuri Şimşekler / Midhat Bahari ve Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar (Selçuk Üniversitesi X. Millî Mevlânâ Kongresi-Tebliğler, 2003), Ayten Lermioğlu / Tasavvuf Âleminden (1974),Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (c. I, 1976), Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (c. III, 1995), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 
FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör