Abdullah Farukî (El Müceddidî)

Tasavvufçu

Doğum

Tasavvufçu. 1936 (H. 1346), Siirt doğumlu. Resmî soyadı Farukî, adı Abdullah Çetin’dir. Çocukluk yılları Siirt’ten Bitlis’e göçle başladı. İlköğrenimini Bitlis’te tamamladı. 1957’de ailesinin Bitlis’ten Muş’a göç etmesi nedeniyle ilk gençlik dönemi Muş’ta geçti. 1952’de askerliğini İzmir’de yaptı. 1962’de ailesi Muş’tan Malatya’ya taşındı. Bu dönemde babası vefat etti (1963). Bu olaydan sonra kendisini İslâmi ilimlere adadı. Dönemin meşhur mutasavvıflarından Şeyh Muhammed Hazin’in oğlu Alâaddîn-i Fersafî ile tanıştı ve talebesi oldu. Şeyh Muhammed Ali Hüsameddin’in de öğrencisidir. Ayrıca Türkistan’dan Türkiye’ye göç eden Müceddidî-Ömerî şeyhi Abdülhalil Müceddidî’den de icazet (yeterlilik) aldı.  

Farukiye İlim Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Vakfını kurdu ve bu vakfın yayın organı olan Özlenen Fark’ı çıkardı. Bu dergide düzenli olarak yazdı. Yazıları ayrıca Ribat, İslâm dergilerinde ve Millî Gazete’de yayımlandı. Tasavvuf anlayışı hakkında Durmuş Metin Şen tarafından Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalında Abdullah Çetin Farukî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri adlı bir yüksek lisans tezi hazırlandı (2002).

ESERLERİ:

Zahirî ve Bâtınî Edebler (1996), Evrâd-ı Şerîfe-i Farukiyye (1996), Salavât-ı Şerîfe-i Fârûkiyye (1997, 1998), İslâm’da Zikir ve Rabıta (1997), Fıkhî Risaleler (1997), Ehl-i Beyt ve On İki İmamlar (1999).

HAKKINDA: Yüreği Sevgiyle Dolu Cesur Bir Davetçi / Bir Gönül Mücahidi: Abdullah Farûkî el-Müceddidî (1999), Hasan Afşın Can / Yazarlar Sözlüğüne Zeyl (Özlenen Fark, sayı: 28-29, Kasım-Aralık, 1998), Hüseyin Gürkanlı / Yüreği Sevgiyle Dolu Cesur Bir Davetçi (Özlenen Fark, sayı: 42, Ocak 2000), Abdülhay Sâdık / Eserleri ile Üstadımız (Özlenen Fark, sayı: 42, Ocak 2000), Abdülkadir Başyiğit / Abdullah Farûkî el-Müceddidî’nin Hayatından Kesitler (Özlenen Fark, sayı: 42, Ocak 2000), Muzaffer Yalçın Hocaefendi ile İlim ve Gönül Eri Olarak Üstâd Abdullah Farukî el-Müceddidî Üzerine Sohbet (Özlenen Fark, sayı: 43, Şubat 2000), Muzaffer Yalçın / Üstadımızda Rü’yet-i Hilâl Hassasiyeti (Özlenen Fark, sayı: 53, Aralık 2000), İbrahim Aydın / Bir Gönül Fatihi (Özlenen Fark, sayı: 53, Aralık 2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör