Hasan Burkay

Tasavvufçu, Bilgin, İslam Bilgini, Şair

Doğum

Tasavvufçu, şair, İslam bilgini. 1930, Sölez köyü / Orhaniye / Bursa doğumlu. Kavalalı Hacı Hafız Emin ve Ahıskalı Ali Haydar Efendilerden Kur’an ve kıraat öğrendi. Ahıskalı Ali Haydar Efendi aynı zamanda babasının mürşididir. Tasavvufî eğitimini Hâlidî-Nakşî şeyhi Şeyh  Şerafeddin’in talebesi Şeyh Muhammed Necatî Simâvî’den aldı. 1965’te Ankara’ya yerleşti. Birkaç yıl sonra Merkezden Gölbaşı - Hacıhasan köyüne yerleşti. Sohbet ve irşad çalışmalarını burada yürüttü.

SERLERİ:

ŞİİR: Hüdaverdi Divanı (1973), İlk Meyve, Hüdaverdi Divanından Şiirler.

TASAVVUF: Mev’iza-yı Hasene (3 cilt), Muhtasar Âdâb-ı Vezâif, Hazret-i Muhammed (s.a.v)’in Varisleri, Örnekal Camii Minberinden Hutbeler, Hacı Hasan Köyü Camii Minberinden Hutbeler, Risalet İncileri Hadis-i Şerifler, Zamanın İptilâsı Tütün, İcazetnâme, Evrâd-ı Bahâiyye, Ömer b. Abdülaziz’den Nasihatler, Esmaü’l-Hüsna ve Hassaları, İman ve Ahlâk, Sahabe-i Kiramdan Sohbetler, Güzel İsimler, Şerafeddin Zeynelâbidin Hazretleri ve Ali Usta. 

FIKIH-İLMİHÂL: Çocuklarımıza Dinî Bilgiler, Hac Rehberi, Adalet Burçları Şeyhülislâmlar, Selâmlaşmanın Fazileti, Cuma Namazının Fazileti, İslâm’da Ticaret, Ehl-i Sünnetin Altı İmamı.

HAKKINDA: Ethem Cebecioğlu - İbrahim Baz / Hasan Burkay’ın Hayatı, Eserleri ve Görüşleri (1995), Sevdiklerinin Kaleminden Hasan Burkay, Sıddık Demir / Ankara’nın Gönül Erleri (2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör