İlber Ortaylı

Tarih Profesörü, Osmanlı Tarihçisi, Siyaset Bilimci, Akademisyen, Tarihçi

Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Bölümü

Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar. 1947 yılında Bregenz, Avusturya`da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir aileden,  uçak mühendisi Kemal Ortaylı’nın oğlu olarak dünyaya geldi. İki yaşında iken Türkiye’ye geldi. İstanbul’da başladığı ilköğrenimini Ankara’da tamamladı. Ortaokulu İstanbul’da Saint George Lisesinde okuduktan sonra yeniden Ankara’ya döndü. Ankara Atatürk Lisesi (1965), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Yeniçağ Tarihi Bölümünü bitirdi (1969). Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okudu. Küçük yaşlarından itibaren Türkçenin yanında, ileri seviyede Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça; orta seviyede Arapça, Farsça, Latince, İbranice, Sırpça ve Yunanca dillerini öğrendi.

İlber Ortaylı, 1973’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)’nde asistan olarak göreve başladı. 1977’de arşiv çalışmaları için Bonn’a gitti. Chicago Üniversitesinde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktor, “Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla da doçent (1979), profesör (1989). Yükseköğrenim yıllarında çeşitli ülke ve şehirleri gezme fırsatı bularak; Halep, Şam, Beyrut, Kudüs ve Amman’ı gördü.

On yıl çalıştığı SBF’den 1983 yılında devletin akademik politikalarına tavır olarak istifa etti. Bu dönemde Paris’te Ecole des Hauters Etudes, Berlin Feri Üniversitesi ve Princetion Üniversitesi’nde, Viyana, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. yüzyıl ila 19. yüzyılı Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi ile ilgili makaleler yayınladı.

1988 yılında ODTÜ’de bir süre doçent olarak çalışıp aynı yıl SBF’deki görevine geri döndü. 1989’de profesör oldu. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçti. Daha sonra Topkapı Sarayı Müzeler Müdürlüğü Başkanlığı görevini yürüttü.

Şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde tarih dersleri vermektedir.

Çeşitli televizyon kanallarında “İlber Ortaylı ile”, “İlber Ortaylı ile Yakın Tarih Dersleri” ve “İlber Ortaylı ile Zaman Kaybolmaz” adlı tarih sohbetleri programlarını yaptı. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayımladı. 

2001’de Aydın Doğan Vakfı Ödülünü, 2006’da İtalya Akdeniz Festivali’nde “Avrupa ile Akdeniz Arasında Lazio” ödülü’nü, 2007’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzasıyla Rusya Federasyonu tarafından Rus dilini ve kültürel mirasını yayan, ülkelerin ve halkların birbirlerine yaklaşmasını sağlayan kişilere verilen Puşkin Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir.

Türkçe, Osmanlıca, Kırım Tatarca, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bilmektedir.

BAŞLICA ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1840-1880 (1974), Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile birlikte, 1978), Türkiye İdare Tarihi (1979; Türkiye İdare Tarihine Giriş adıyla, 2000), Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu (1980), Gelenekten Geleceğe (1982), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1983), Tanzimatdan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği (1985), İstanbul’dan Sayfalar (1986), Ciepo Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi VII. Sempozyumu Bildirileri. Peç. 7-11 Eylül 1986 (yay. haz. 1994), Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı (1994), Studies on Ottoman Transformation (1994), Türkiye İdare Tarihine Giriş (1996), Cemil Meriç ve Bu Ülkenin Çocukları (editör olarak, sempozyum bildirileri, 1998), Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler Bektaşiler Nusayriler (Irene Melikoff, Hakan Yavuz ile, 1999), Sivil Toplum İçin Kent - Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri (ortak, 1999), 700. Yılında Osmanlı Mirasının Değerlendirilmesi (15 Aralık 1999’da Harp Akademilerinde verdiği konferans, 2000), Osmanlı Aile Yapısı (2000), Osmanlı Devleti’nde Din ve Vicdan Hürriyeti (Engin Deniz Akarlı ile; editör: Azmi Özcan, 2000), İlber Ortaylı ile Tarihin Sınırlarına Yolculuk (yay. haz. Mustafa Armağan, 2001), Osmanlı Toplumunda Aile (2001), Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişim (2001), Tarihte İstanbul (fotoğraf albümü, 2001), Gelenekten Geleceğe (2002), İlber Ortaylı ile Tarihin Sınırlarına Yolculuk (Taha Akyol ile, 2002), Osmanlı İmparatorluğu’nda Milliyetçilik (2002), Osmanlı Barışı (yay. haz. Mustafa Armağan, 2003), Ottoman Studies (2004), Barış Köprüleri Dünyaya Açılan Türk Okulları (2005), Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiye’sine İlber Ortaylı İle Konuşmalar (Taha Akyol ile birlikte, 2002), Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek 1 (2006), Kırk Ambar Sohbetleri (2006), Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-2 (2006), Eski Dünya Seyahatnamesi (2007), Avrupa ve Biz (2007), Batılılaşma Yolunda (2007), Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-3 (2007), Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı (2007), Tarihimiz ve Biz (2008), Tarihin İzinde (2008), Tarihin Işığında (2009), Türkiye'nin Yakın Tarihi (2010), Defterimden Portreler (2011), Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol ile birlikte, 2011).

KAYNAKÇA: Son Dönem Tarih Araştırmalarına Bir Bakış (Cumhuriyet Kitap, 11.1.2001), Behçet Çelik / Gelenek ile Hukuk Arasında Aile (Virgül, sayı: 38, Şubat 2001) - Ortaylı Makaleleri (Virgül, sayı: 41, Mayıs 2001), İhsan Işık /  Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Mustafa Duman / Trabzon’u Anlatan Birkaç Kitap (Cumhuriyet Kitap, 11.7.2002), Mustafa Yolaç / İlber Ortaylı ile Söyleşi: Bir Kaynak Olarak Edebiyat (Toplumsal Tarih, Aralık 2002), Ahmet Nezihi Turan / Gezgin ve Bilgin İlber Ortaylı’yı Tanımak (2009), İhsan Işık / Bilim ve Düşünce Tarihimizde Ünlü İsimler (2018), Prof. Dr. İlber Ortaylı (ilberortayli.com, 18.04.2018).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör