Mehmet Çelik (Tarihçi)

Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
05 Haziran, 1954
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslâm Felsefesi Bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat
Burç

Akademisyen, tarih profesörü, yazar. 5 Haziran 1954, Elazığ doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslâm Felsefesi Bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı’nı bitirerek tamamladı.

1980 yılında akademik hayata intisab eden Prof. Dr. Çelik 1982–1987 yılları arasında Mor Gabriel Manastırı’nda Süryanca ve Hristiyan Teolojisi üzerine eğitim aldı. Fırat Üniversitesi'nde 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1995-2001 yılları arasında Doçent, 2001 - 2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi'nde Profesör ünvanıyla öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Tv Programı:

 

2016 yılında ise ANKA Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atanmış olup bu görevi halihazırda sürdürmektedir. Ülke Tv'de Turgay Güler'in sunduğu Sıra Dışı Tarih programına da sık sık konuk olmaktadır.

Ayrıca Manisa Medya Tv'de Abdullah Polat ile birlikte hazırlayıp sundukları Tozlu Sayfalar isimli program ile her çarşamba ekranlarda yer almaktadır.

 

Kitapları:

 

Süryanca Dil Bilgisi (1994),  Ortadoğu Mozaiği I: Süryaniler-Nasturiler (1996), Süryaniler Tarihi (1996), Türkiye’nin Fener Patrikhanesi Meselesi (1998), Siyasal Sistem Açısından Bizans İmparatorluğu’nda Din – Devlet İlişkileri-I (Kuruluşundan X. Yüzyıla Kadar, 3. Basım, İzmir, 1999), Fener Patrikhanesinin Ökümeniklik İddiasının Tarihi Seyri 325-1453 (İzmir, 2000), Güne Düşülen Notlar 2, Tarihin Hafızası.

 

Makale ve Bildirilerinden Bazıları:

 

“Sır Dinleri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 1988.

“Synoptic İncillerin Kaynakları ve Tahlili Mukayeseleri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 1988.

“Hülafâ-i Râşidin Döneminde Beytü’l-Mal (Kurumlaşması, Gelişmesi ve İşleyişi)”, Fırat Üniversitesi I. Tarih Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, 1993.

“Ahmet Yesevi’nin Tebliğ Metodu”, Milletler Arası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1993.

“Maceranın Huzura Tercihi ve Bir Milletin Dramı”, Askeri Tarih Bülteni, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1994.

“Bizans Devletinin Antakya ve Yöresinde Giriştiği Kitle Katliamları (IV. - VII. Yüzyıllar)”, II. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, Ayrı Basım, Antakya, 1995.

“Fener Patrikhanesinin Ökümeniklik İddiası Kutsal Kilise Kanunlarına ve Tarihi Gerçeklere Aykırıdır”, III. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, Ayrı Basım, Antakya, 1995.

“Fener Patrikhanesinin Batı Destekli Ökümeniklik İddialarının Siyasal Açıdan Türkiye İçin Doğurduğu Tehlikeler”, Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye Sempozyumu, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Ankara, Genel Kurmay Basımevi, 1996.

“Selçukluların Ayrılıkçı Cereyanları Karşı Devlet-Ümmet Bütünlüğünü Sağlama Politikasının Temel Umdeleri”, Meslek Hayatının 25. Yılında Prof.Dr.Abdulhaluk M.Çay Armağanı, C.I , Ankara, 1998.

“Bizans ve Osmanlı Toplumlarında Din-Devlet İlişkilerinin İnsan Hakları Açısından Analizi”, Osmanlıda İnsan Hakları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 1999.

“Büyük Konstantinos ve Cesaropapizm Yönetim Anlayışının İznik Boyutu”, Birinci Uluslar Arası İznik/Nicaea Sempozyumu, İznik, 2000.

KAYNAK: Mehmet Çelik Biyografisi (haberler.com, 05.08.2018).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör