Bayram Kodaman

Tarih Profesörü, Akademisyen, Tarihçi

Doğum
02 Ocak, 1943
Ölüm
12 Nisan, 2021
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Bölümü Kürsüsü
Burç

Tarihçi, akademisyen, tarih profesörü, dekan (D. 2 Ocak 1943, Çamharman köyü / Yalvaç / Isparta – Ö. 12 Nisan 2021, Isparta). İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Yalvaç’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Bölümü Kürsüsü (1964) mezunu. Doktorasını Fransa’da Aix Marseille Üniversitesinde, yakınçağ tarihi alanında Fransız ve Osmanlı arşiv vesikalarına dayanarak “Mustafa Reşid Paşa’nın Paris Elçilikleri” adlı tezi ile (1971) tamamladı.

Yurda döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümüne (1972) asistan olarak girdi. Aynı kurumda “Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi” adlı tezi ile  doçent (1976) ve “Hamidiye Hafif Süvari Alayları ve II. Abdülhamid’in Doğu Anadolu Politikası” adlı eseri ile profesörlüğe (1981) yükseldi. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (1982-85) ve 1986’dan itibaren Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Türk Tarih Kurumu üyeliği ve yayın kolu başkanlığında bulundu. 

Makaleleri Millî Eğitim ve Kültür, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Tarih Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Millî Kültür, Türk Kültürü, Yeni Çığ, Kemalist Atılım, Kültür ve Eğitim, Yeni Düşünce, Töre Dergisi, Kaynaklar, Belleten, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Kardelen, Tercüman, Türk Yurdu, Forum, Dış Politika, Samsun Rotary Kulübü Bülteni, Standart, Tarih ve Medeniyet, Yeni Türkiye, Akademik Açı, Yörtürk, Akdeniz, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bülteni, Gülses, Millet, Kurultay, Eğitim gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı.

Prof. Dr. Bayram Kodaman, çok sayıda bilimsel toplantıya katıldı. Özellikle Osmanlı yönetim sistemi, Ermeniler, etnik farklılıklar, Atatürkçülük gibi konularda konferanslar verdi, sempozyumlarda konuşmacı olarak yer aldı. Almanya’da “Ermeni Türk İhtilafının Başlangıcı”, “İngiltere’de Türk Dünyasının Meseleleri” başlıklı konferanslar verdi.

Prof. Dr. Bayram Kodaman, 12 Nisan 2021 günü Isparta'da vefat etti.

 

ESERLERİ:

 

Şark Meselesi Işığında II. Abdulhamid’in Doğu Anadolu Siyaseti (1983), Türk Millî Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu (1986), Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi (1987),  Les Ambassades De Moustapha Rechid Pacha a Paris / Imprimerie de la Societe Turque d’Histoire (1991), Tesalya Tarihi (1993), Türkler-Ermeniler ve Avrupa (çeviri, 1994), Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi (1996), Hafız İbrahim Demiralay’ın Hatıratı / Isparta’da Millî Mücadele (yay. haz., Hasan Babacan ile, 1998), Cumhuriyet’in Tarihi-Fikri Temelleri ve Atatürk (1999), Ermeni Macerası (2001), Mustafa Reşid Paşa’nın Paris Elçilikleri.

 

HAKKINDA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Hüdavendigar Onur / Türk Sağı Sözlüğü (2001), Bayram Kodaman vefat etti (ispartamhaber.com, 13.04.2021), Bayram Kodaman Hayatını Kaybetti (uyan32.com, 13.04.2021).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör