F. Sema Barutcu Özönder

Dil Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı

Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları araştırmacısı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1982) bitirdi. 1983 yılında asistan olarak aynı bölümün Yeni Türk Dili Anabilim Dalına girdi. 1988 yılında “Uygurca Sadaprarudita ve Dharmodgata Bodhisattva Hikâyesi” başlıklı tezi ile doktorasını eski Türk dili alanında tamamladı. Eski Türk Dili Anabilim Dalında 1988’de yardımcı doçent, 1990’da doçent oldu. Doktora öğrenciliği yıllarından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Türk Dili Tarihi ve Eski Türkçe derslerini verdi. 1997 yılında kurucuları arasında olduğu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne profesör olarak atandı. 1998 yılında ise bu bölümün başkanı oldu.

1983 yılında 100. Yıl Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca seçilen “Nutuk’u İnceleme ve Redaksiyon Heyeti”nde Gençlik ve DTCF Temsilcisi oldu. 1990-92 yılları arasında UNESCO Millî Komisyonu Genel Kurulu üyeliği yaptı, Kültür İhtisas Komitesinde çalıştı. 1992 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk Dil Kurumu aslî üyesi seçildi, bu kurumun çeşitli bilimsel çalışmalarında yer aldı. 1992-94 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığında (TİKA) Dil ve Kültür Danışmanlığı yaptı. Burada, bazıları devlet projesi niteliği kazanan çeşitli dil, kültür ve eğitim projeleri hazırladı ve hayata geçirdi. 1996’da İç Moğolistan Üniversitesi (Höhhot) tarafından Ziyaretçi Profesör unvanı ile ödüllendirildi. Çeşitli yıllarda Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin TDE yüksek lisans ve doktora programlarında davetli hoca olarak Kök Türkçe, Eski Uygurca ve Altayistik dersleri verdi.

1990 yılında kurduğu KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi ve 2004 yılında kurduğu Modern Türklük Araştırmaları Dergisi’nin editörlüğü ile Kök Araştırmalar dergisinin editörlüğünü yaptı. Makaleleri; Millî Kültür, Türk Dünyası Araştırmaları, Fırat Üniversitesi Dergisi, KÖK Araştırmalar dergilerinde ve Türkler Ansiklopedisi’nde yayımlandı.

ESERLERİ:

Sthiramati’nin Vasubandhu’nun Abhidharmakosasastra’sına Yazdığı Tefsirin ETü. Tercümesi, Abidarim Kıınlıg Koşavarti Şastirtakı Çın Kirtü Yörüglerning Kingürüsi’nden Üç İtigsizler (Giriş, Metin, Tercüme, Notlar, İndeks, 1990), Ali Şir Nevayi-Muhakemetü’l-lugateyn (1996).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör