Recep Toparlı

Dil Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
03 Temmuz, 1955
Eğitim
Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü
Burç

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 3 Temmuz 1955, Sivas doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamladı. Erzurum Atatürk Ü. Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü (1976) mezunu. Çalışma hayatına 1977’de, mezun olduğu bölümde asistan olarak başladı. 1981’de “İrşadü’l Mülûk ve’s Selâtîn” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamlayarak 1984’te yardımcı doçent oldu. 1985’te Türk Dili Bölümü başkanlığına getirldi. 1987’de atandığı Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü başkan yardımcılığı görevini 1993 yılına kadar yürüttü. 1988’de yeni Türk Dili Bilim Dalında doçent oldu. 1992’de Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdür yardımcılığı görevine getirildi. 1993 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümüne atandı ve burada profesörlüğe (1993) yükseldi.

Toparlı, 1996 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu asli üyeliğine seçildi. Dört yıl Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. Çalışmalarını Türk Dil Kurumunda Başkan Danışmanı olarak sürdürdü. Makalelerini 1982 yılından itibaren Kardaş Edebiyatlar, Türk Folkloru, Erciyes, Gurbet, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Araştırmaları, İslâmi Edebiyat, Türk Dili, Yedi İklim dergilerinde yayımladı. Dergâh Yayınlarının Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı. Alanıyla ilgili bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. 

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Haluk İpekten, Mustaf İsen, Naci Okçu, Turgut Karabey ile birlikte, 1988), Osmanlıca’da Kullanılan Arapça ve Farsça Edat, Zarf, Deyim ve Terkipler (M.Sadi Çögenli ile birlikte, 1990), Türk Dili Kompozisyaon (2000).

SÖZLÜK: Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1993).

YAYINA HAZIRLAMA: Şemseddin Sivâsî Divanı (1984), Abdülmecid Sivâsî Divanı (1984), Gülbün-i Hânân (M. Sadi Çögenli ile, 1990), Tuhfetü’l Uşşâk (M. S. Çögenli ve Yakup Şafak ile, 1991), Edebi Sanatlar (M. S. Çögenli ve Yakup Şafak ile, 1991), Divan-ı Halim Giray (M.S.Çögenli ile,  1992), Divançe-i Es’ad Paşa (M. Sadi Çögenli ve Yakup Şafak ile, 1992), Divançe-i Süleyman-Nazif (M. S. Çögenli ile, 1992, orijinal metniyle), Azerbaycan Edebiyatına Kısa bir Nazar (M.S. Çögenli ile, 1992), XX. Yüzyılın Başlarında Yaşayan Azerbaycan Yazarlarının Biyografileri (Doç.Dr.İsa Habibbeyli’den Türkiye Türkçesine aktarma, 1992), Tezkiretü’ş Şuara, Rıyazu’l Aşıkin (Karabağlı Müctehidzade Mehmed Aka’nın eseri, M.S.Çögenli ile, 1992), Abdülkadir Gulami Divanı (1992), Harezmli Hafız’ın Divanı’ndan Seçmeler (1994), Ali Şir Nevâi / Mecalisü’n Nefais (ortak, 1995), Harezmli Hafız’ın Divanı (1998), el Kavaninü’l Külliye li Zabti’l-Lugati’t-Türkiye (Sadi Çögenli, Nevzat H.Yanık ile, 1999), Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî (2000), Ragıp Hulusi Özdem / Dil Bilimi Yazıları (2000), Mehmet Akalın / Dil Yazıları (2001).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör