Pars Tuğlacı

Sözlük Yazarı, Dil Araştırmacısı, Tarih Araştırmacısı, Ansiklopedi Yazarı

Doğum
01 Nisan, 1933
Eğitim
Michigan Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümü (ABD)
Burç

Sözlük ve ansiklopedi yazarı, dil ve tarih araştırmacısı. 1 Nisan 1933, İstanbul doğumlu. Pars Tuğlacı, ilköğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, ortaöğrenimini Kıbrıs’ta Melkonian Educational Institute’de yaptı (1951). ABD’de Michigan Üniversitesinin İngiliz Filolojisi Bölümünü bitirdikten (1955) sonra, askerlik görevini yaptığı Ankara Askeri Tıp Akademisinde ve İstanbul Şişli Terakki, Saint Michel ve Getronagan liselerinde İngilizce okuttu.

Genç yaşta başladığı sözlük ve ansiklopedi çalışmalarını başarıyla sürdürdü ve bu dalda uzmanlaşarak çağdaş Türk sözlükçülüğünün tanınmış adlarından biri oldu. Türkçedeki ilk Tıp Terimleri Sözlüğünü hazırladı. Türkçenin nitelik ve nicelik bakımlarından en geniş izahlı ve etimolojik sözlüklerinden sayılan Okyanus Ansiklopedik Türkçe Sözlük’ü hazırladı (1974). Yabancı bilim adamlarınca da takdirle karşılanan bu sözlük nedeniyle İsmet İnönü (1966), Cevdet Sunay (1966) ve Fahri Korutürk (1974) tarafından Çankaya Köşkü’nde davet edilerek Türk diline olan katkılarından dolayı kutlandı. İlerleyen yıllarda dilbilim çalışmalarının yanı sıra tarih araştırmacılığına da yönelen Pars Tuğlacı, yirmiyi aşkın yabancı ülkeyi dolaşarak kütüphane, müze ve devlet arşivlerinde araştırmalarda bulundu. İstanbul, Viyana, Moskova, Paris, Montreal, Toronto, Detroit, New York, Los Angeles ve San Francisco şehirlerinde dil ve tarih konularıyla ilgili konferanslar verdi.

Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri ile Milliyet Sanat, Tarih ve Toplum ve Yıllar Boyu Tarih dergilerinde yazıları yayımlandı. 1071-1997 yıllarını kapsayan ilk belgesel Türk ansiklopedisini hazırladı. 1989 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi tarafından İstanbul Adalar Belediyesi başkanlığına aday gösterildi. Merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Güvenlik ve Barış Parlamentosu üyeliğine seçilerek, bu parlamentonun Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirildi (10.3.1990). Yurtdışında çok sayıda bilimsel toplantıya Türkiye’yi temsilen katıldı. Türk ve Osmanlı tarihi, Türk diliyle ilgili birçok kitaplar, makaleler, sözlük ve ansiklopediler yayımladı.

Pars Tuğlacı, ABD Amerikan Biyografi Enstitüsünün ömür boyu, Brüksel Dokümantasyon ve Avrupa Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Dünya Edebiyat Akademisinin ömür boyu ve Ermeni Felsefe Akademisi Akademik Danışmanlar Enstitüsü, Türk Basın Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve birçok uluslararası bilim kuruluşuna üyedir. Amerikan Biyografi Enstitüsünce Seçkin Önderlik Ödülü (1991), Amerikan Biyografi Enstitüsünce Olağanüstü Meslekî Başarılar Ödülü (1992), Amerikan Biyografi Enstitüsünce Yirminci Yüzyıl Başarı Ödülü (1997) ve Da Vinci Ödülü (2004) gibi pek çok ödül almıştır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü (1965), Okyanus Ansiklopedik Sözlük (5 cilt, 1974), Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma ve Balyan Ailesi (1981), Ayvazovski Türkiye’de (1983), Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri (1984), Arpaçay ve Yöresi (1984), Türkiye’de Kadın (Cilt 1: Osmanlı Döneminde İstanbul Kadınları, 1984; Cilt 2: Osmanlı Saray Kadınları, 1985), Geleneksel Türk Süsleme Sanatında Bir Kadın Sanatçı (1985), Osmanlı Şehirleri (1986), Mehterhane’den Bandoya (1986), Çağdaş Türkiye (3. cilt, 1987), Karsanlar’ın Dünyası (1988), Tarih Boyunca İstanbul Adaları (2 cilt, 1989-92), İstanbul Ermeni Kiliseleri - Armenian Churches of Istanbul (1991), Çırağan Palace (1992), Ermeni Edebiyatından Seçkiler (1992), The Role of the Dadian Family in Ottoman Social, Economic and Political Life (Dadyan Ailesi’nin Osmanlı Sosyal, Ekonomik ve Siyaset Hayatındaki Rolü) (1993), Türkçe - İngilizce Bilimsel ve Teknik Terimler Sözlüğü (2001), Tıp Sözlüğü (2002), İngilizce - Türkçe Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (2002), Tarih Boyunca Batı Ermenileri (2004).

KAYNAKÇA: Aykut Kazancıgil-Vural Solok / Türk Bilim Tarihi Bibliyografyası (1981), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1983), Cumhuriyet (25.9.1983, 31.10.1984, 25.1.1994), Orkestra Dergisi (Kasım 1984), Meydan Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedisi, c: XII, s: 302 (1969, 1973), Ana Britannica (c. 21,1990), Aram Orçanyan / Hagop Baronyan (1991), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (1999), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör