Nasrullah Hacımüftüoğlu

Dil Araştırmacısı, Tefsir Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
25 Aralık, 1945
Eğitim
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Burç

Doğu dilleri ve edebiyatı ve tefsir araştırmacısı. 25 Aralık 1945, Çaykara / Trabzon doğumlu. Çaykara Merkez İlkokulu (1958), Trabzon İmam-Hatip Okulu (1968), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1975) mezunu. Çalışma hayatına 1975’te Erzurum İmam Hatip Lisesi öğretmeni olarak başladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesine okutman olarak atandı. Yüksek lisansını 1982’de “Arap Dili Edatlarının Fıkhi Mezheplerin Oluşmasındaki Rolü” konulu teziyle, doktorasını 1987’de “Fahruddin Razi’nin “Nihayetü’l-İcaz fi Dirayeti’l İ’caz” teziyle Atatürk Üniversitesi SBE’de tamamladı. 1992’de yardımcı doçent, 1996’da doçent, 2002’de profesör oldu ve  Atatürk Ü-niversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kelam Tarihi Bilim Dalı başkanlığı, Kıraat Bilim Dalı başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği, Temel İslam Bilimleri Bölümü başkanlığı, Kitap Satınalma Komisyonu başkanlığı, İletişim Fakültesi Radyo Programları danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Telif ve çeviri makaleleri 1977 yılından itibaren Ekev Akademi Dergisi, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tohum, Din Öğretimi, Nesil dergilerinde yayımlandı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. Osmanlı Ansiklopedisi ve TDV İslâm Ansiklopedisi’ne on’a yakın madde yazdı.  

ESERLERİ:

Teshilü’l-Belağa (ortak kitap, Arapça, 1997), Kur’an’ın Belagatı ve İ’cazı Üzerine (2001), İ’caz ve Belagat Deyimleri (2001), Nihâyetü’l-icâz fî Dirâyeti’l-i’câz (Edisyon Kritik, Beyrut, 2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör