İlhami Yurdakul

Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar, Editör, Akademisyen

Doğum
21 Haziran, 1968
Eğitim
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü

Akademisyen, Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar, Editör.  21 Haziran 1968 yılında Erzurum’un İspir ilçesi Karakaya köyünde doğdu. İzmit’in Gebze ilçesinde ilköğretim ve liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’ne girerek 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başlayarak, 1996 yılında Osmanlı Devleti’nde Şer’i Temyiz Kurumları; Fetvahane-i âlî, Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iyye ve Mahkeme-i Temyiz-i Şer’iyye Dairesi adlı tezini tamamladı.

1994-1996 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi İstanbul Araştırmaları Merkezi’nde arşiv belgeleri transkripsiyon, tashih ve redaksiyon uzmanı olarak çalıştı. Bu yılın sonunda, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma Görevlisi oldu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. “Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı’nın (Bâb-ı Meşihat) Yenileşme Süreci (1826-1878)” adlı doktora tezini 2004’te tamamladı. İlmiye teşkilâtı, hilâfetin dinî-siyasî nüfuzu, İstanbul suları ve benzeri konular üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü, 17 Mart 2020’te aynı üniversitede Rektör Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir.

 

Kitapları:

 

Şeyhülislamlık (Bab-ı Meşihat) Arşivi Defter Kataloğu (Dr. İsmail Kurt, Bilgin Aydın ile, 2006),

Dilber Kethy'in Bursa Ve İstanbul Hatıratı (A. de Rochebrune’den çev: Mahmut Sadık, yay. Haz. İlhami Yurdakul, 2007),

Aziz Şehre Leziz Su - Dersaadet (İstanbul) Su Şirketi 1873-1933 (2010),

Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı'nda Reform 1826-1876 (2017),

Şehrin Hafızası Bilecik Mezar Taşları ve Kitabeleri (Halim Demiryürek, Refik Arıkan ile, 2019),

Bir Harf Bir Medeniyet - Mim Kitabı (2022)

 

KAYNAK: Prof. Dr. İlhami Yurdakul'un Tarih Sunumu (neset.meb.k12.tr, 09.01.2020), İlhami Yurdakul (iletişim.com.tr, 10.05.2022), İlk Rektör Yardımcısı Belli Oldu - Bilecik Haber (bilecikhaber.com.tr, 17 Mart 2020),Yurdakul Rektör yardımcılığına atandı (erzurumgazetesi.com.tr), 18 Mart 2020), İlhami YURDAKUL (pvs.bilecik.edu.tr, 18 Mart 2020), Prof. Dr. İlhami Yurdakul'un 'Bir Harf Bir Medeniyet: Mim (haber7.com, 14 Şubat 2022), İlhami Yurdakul kitapları (kidega.com, kitapyurdu.com,nadirkitap.com, 10.03.2022).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör