Ebu Merak Mehmed Paşa

Vezir, Osmanlı Valisi

Ölüm
-
Burç

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden Mehmed Paşa (Ebu Merak), Gazze-lidir. Sıradan bir kişiyken yiğitligiyle Yusuf Ziya Paşa'mn dikkatini çekerek mirimiran rütbesiyle Hayfa mutasarrıfı yapıldı. 1801 yılında vezirlik verilip Mısır valisi ve sonra emir-i hac oldu ve ordunun dönüşünde Yafa muhafazasında kaldı. O sene Konya valisi olduysa da ardından yine emir-i hac oldu. Buradan Diyarbekir valiliğine getirildi. Burada 1802-1803 arası görev yaptı.

Sonraki yıllarda Sivas ve Cidde'ye vali oldu. 1805'te bir miktar askerle Şam'a götürüldü. Sonra yine Sivas valisi olup 1806'da azledilerek vezirliği kaldırılıp Halep'de ikamet ettirildi. Şamlı Ragıb Paşa'nın "fesada çalışıyor" diye aleyhinde çalışmalar yapması sonucu 1812'de katledildi.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 4, s. 279, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör