Ahmed Reşat Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Bakan, Vezir

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mahrec-i Aklâm

Osmanlı dönemi devlet adamı, vezir, nazır (D. 1848, İstanbul – Ö. 1927, İstanbul). İkinci Abdülhamid zamanında Maliye Nazırlığında bulunmuş vezirlerdendir. Feshane Tathir Fabrikası Kâtiplerinden Hüseyin Hüsnü Efendi’nin oğludur. İlk tahsilden sonra Darülmaarif’e girdi, orasını bitirdikten sonra bir müddet Mahrec-i Aklâm’a devam etmiştir. 1866’da henüz on sekiz yaşında iken Maliye’ye Kâtip oldu. Yavaş yavaş yükselerek 1889’da Şube müdürü, 1895’te Maliye Muhasebecisi olarak tayin edildi. 1899’da Maliye Nazırı oldu. 1900’de Vezir rütbesini aldı.

Maliye Nazırlığı üç ay ara ile altı sene kadar devam etmiştir. İkinci Abdülhamid zamanının kötü tanınmış Paşalarından değildi. Fazla meziyetli olduğu söylenemezse de fenalığı da rivayet edilmemiştir. Erenköy’ünde gömülüdür. Maliye Nazırı iken ölen kızı Suad Hanım adına damadı Düyun-u Umumiye Komiseri Sait Bey’le birlikte Erenköy’ünde tren yolu üstündeki camii yaptırmıştır. Bu camiye nispetle o semtin adı Suadiye kalmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör