Osmanlı dönemi bürokrat ve diplomatlarından, vezir, büyükelçi (D. 1814, Hamburg / Almanya – Ö. Londra). Sultan Abdülâziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde Elçiliklerde ve bir çok önemli siyasî görevlerde bulunmuş aslı İtalyan asıllı bir Osmanlı veziridir. Babası Françesko isminde bir İtalyan’dır. Annesi Hamburg’ta seyahatte iken Rüstem’i doğdu. Rüstem, 1854’te Mustafa Necip Paşa’nın Trablus’ta kâtip ve tercümanlığında bulunarak devlet hizmetine girdi. İstanbul’da Pasaport Müdürü, bazı Paşalara kâtip ve tercüman oldu. Sonra Tahrirat-ı Hariciye Müdürlüğüne tayin edildi. Diplomaside önce Floransa Maslahatgüzarı, ardından Abdülâziz zamanında Petersburg Büyükelçisi olarak görev ysptı. Sonra Vezir rütbesi ile Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığına tayin edildi. 1885’te Abdülhamid tarafından Londra Büyükelçiliğine gönderildi. Londra’da iken vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek, bu şehirde toprağa verildi. Elçiliklerde bulunmuş olan ve Müslüman olarak Ahmet adını alan, 1934’te vefat eden Alfred Rüstem Bey, bu zatın oğludur.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör