Mehmet Emin Erişirgil

Araştırmacı Yazar

Ölüm
07 Şubat, 1965
Eğitim
Mülkiye Mektebi
Diğer İsimler
M. Emin Erişirgil

Researcher-writer (b. 1891, İstanbul – d. 7 February 1965, Ankara). He attended Beşiktaş Primary School, Fatih Elementary School and graduated from Mercan High School and School of Politics (1911). He worked as a teacher at high schools in İstanbul, civil servant at Foundations Department secretary and Kadıköy Numune School principal. He was appointed to İstanbul University as an associate professor in 1917. He became a professor of Philosophy History. He was elected Niğde deputy in 1919.

Afterwards, he worked as Teacher School for Girls, Instruction and Training Committee Chair (1926- 30), Undersecretary at Ministry of Education (1930) and teacher of philosophy at İstanbul High School for Boys and American College for Girls and İstanbul Public Education Directorate Manager.

He was elected Zonguldak deputy in 1942. He was the minister of Customs and Tekel and Interior. After 1950, he spent his time on research and writing works. During his study, he knew Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökâlp and Rıza Tevfik Bölükbaşı closely and found the opportunity to benefit from them. He published his articles in the reviews Yeni Mecmua (1917), Dergâh (1921), Hayat (1926), Yeni Türk and in Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi that he published.

WORKS:

Kant ve Felsefesi (Kant and His Philosophy, 1923), Malûmat-ı Vataniye (Information on Country, 1925), Yurd Bilgisi (Country Knowledge, 1930), Sokrat (Socrates, 1931), Filozofi (Philosophy, 1935), Filozofiye Başlangıç (Introduction to Philosophy, 1936), Hukukun Muhtelif Cepheleri ve Hukuk İlmi (Various Perspectives of Law and Science of Law, 1938), Felsefeye Başlangıç (Introduction to the Philosophy, 1944), Ziya Gökâlp / Bir Fikir Adamının Romanı (Ziya Gökâlp / Novel of a Man of Thought, 1951), Merak ve Dikkat (Wonder and Attention, 1956), Mehmet Akif / İslâmcı Bir Şairin Romanı (Mehmet Akif / Novel of a Islamist Poet, 1956), Neden Filozof Yok (Why No Philosopher?, 1957), İnsanlık Devri (Age of Humanity, 1958), Hamle (The Move, 1960).

Some of his works were republished and he has translations.

REFERENCE:  İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Afşin Oktay-Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Reşat Ekrem Koçu / İstanbul Ansiklopedisi (c. IX, s. 5187), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (23. bas. 2006), TBE Ansiklopedisi (c.1,  2. Bas. 2010), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör