Mehmet Okuyan

Tefsirci

Doğum
Eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Tefsirci. 1965, Çaykara / Trabzon doğumlu. İlköğrenimini Çaykara’da, ortaöğrenimini Trabzon’un Hayrat ilçesinde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1987) mezunu. Aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak (1988) göreve başladı. Yüksek lisansını “Yirminci Asrın İlk Yarısındaki Türk Müfessirleri” başlıklı tezi ile (1990) aynı yerde, doktorasını “Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri” başlıklı tezi ile (1994) Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE’de tamamladı. Aynı fakültede yardımcı doçent (1994) ve doçent (2002) olarak görev yaptı.

Okuyan’ın makaleleri İlmî Araştırmalar, İslâmî Araştırmalar adlı dergilerde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisinde madde yazarlığı yaptı.

ESERLERİ (Tefsir):

Necmuddin Daye ve Tasavvufî Tefsiri (2001), Kur’an Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu (2001), Kur’an’da Vücuh ve Nezâir (2001), Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâde İsmail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa (2001).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör