Sami Sabit Karaman

Anı Yazarı, Yazar, Şair

Ölüm
-
Eğitim
Harp Okulu

Şair ve anı yazarı (D. 1877, Şam – Ö. 1957). Karamanoğulları’ndan Yesarîzâde Sabit Paşa’nın oğludur. 1896’da Harp Okulundan mezun oldu. 1902’de üsteğmenliğe ve aynı yıl Yemen’de görevlendirilerek yüzbaşılığa yükseldi. 1910’da binbaşı olarak Almanya’da (1910-11) eğitim gördü. İstanbul’a döndüğü sırada çıkan İtalya Harbi’ne gönüllü olarak katıldı ve gizlice Trablusgarb’a giderek Sağ ve Sol Kanat Bölgesi Komutanlıkları yaptı. 1914’te Bağımsız Süvari Tugayına, 1916’da Irak Cephesi Süvari Komutanlığına atandı. 1917’de 51. Tümen Komutanı oldu ve albaylığa yükselerek 1918’de Filistin Cephesi’nde 19. Tümen Komutanlığına getirildi. Aynı yıl esir düşerek bir yıl Mısır’da kaldı. 1919’da İstanbul Beyoğlu Bölge Komutanlığına atandı. 1920’de Damat Ferit Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesinden sonra görevinden istifa etti ve 1921’de Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’ye katıldı. 1921-23 yılları arasında Trabzon’da 13. Piyade Tümen Komutanı ve Trabzon vali vekili oldu. Şanlıurfa’daki Mürettep Süvari Tümenine komuta ederek, tümgeneralliğe yükseldi. 1931’de emekliye ayrıldı. Katıldığı savaşlarda gösterdiği yararlılıklarla çeşitli nişan, madalya ve takdirname aldı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Damlalar (1944).

ÇEVİRİ: Demokrasi Düzeni (Paul Deschanel’den, 1945), Müstakbel Cemiyetin Kuruluş Plânı (Stephen Bergeret’ten, 1946), Nazilik ve Hristiyanlık (Dr. N. Mecklem’den, 1946), Sosyalizmin Özü (A. E. Schaeflle’den, 1947).

ASKERLİK: Mısır’da Napolyon, Karadağ Muharebeleri, Kara Subaylarına Mahsus Hukuk-ı Harb, Süvarinin Hidemât-ı Seferiyye İhzarı.

DİĞER: Yahudi Tarihi ve Siyon Önderliğinin Protokolleri (1943), Trabzon ve Havalisi Hatıraları (1921-1922), İstiklâl Mücadelesi ve Enver Paşa (1949).

HAKKINDA: V. Recai Velibeyoğlu / ÖBBŞKA (c. 1, 1975), Türk Ansiklopedisi (c. 21, s. 303), TDOE –TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör