Osmanlı bürokratı, anı yazarı (D. ? – Ö. 1910, İstanbul). II. Abdülhamit’in on dört yıl Mabeyin Başkâtipliğini yaptı. On üç yaşında Bâb-ı Âli’ye çırak olarak girdi ve Bâb-ı Âli geleneğini öğrendi. Bahriye Nezareti mektupçusu iken Süreyya Paşa’nın ölümü üzerine 24 Kasım 1894’te Mabeyin Başkâtipliğine atandı; görevini 1908 II. Meşrutiyet ilanına değin sürdürdü. 1910’da İstanbul’da öldü.

Yazısı çok güzeldi ve yabancı dil bilmiyordu; ikinci özelliği Abdülhamit için önemliydi. Çünkü yabancı elçilerle bilgi alışverişinde bulunamayacaktı.

Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları adlı anılarını 1930’da Milliyet gazetesi tefrika etti. 1931’de yeni eklerle kitap olarak yayımlandı.

 

Tahsin Paşa’nın Verdiği Bir Jurnal Örneği

 

30/Ocak/[1901]

Mahdum-u vâlâyı meşihatpenahileri beyefendi hazretlerinin dün akşam Bank Osmani Müdünün Beyoğlu’nda vermiş olduğu balolarda bulunduğu mesmuu âli duyurulmuş olup müşarileyhin bu gibi mahallerde dolaşması zâtı sami-i meşihatpenahilerinin tarafı eşref-i cenab-ı hilâfetpenahiye olan kudüm-ü ubudiyet ve hususiyeti dolayısiyle kendisine buyurulmuş olan rütbe ve haysiyet ile mütenasip görülmekte olduğu şeref müteallik buyurulan emr-ü fermanı hümayun-u hazreti hilâfetpenahi..

Serkâtibi Hazreti Şehriyari Tahsin

2017’de TRT ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini  Bahadır Yenişehirlioğlu canlandırdı.

KAYNAK: Turgut Çeviker/İbret albümü 1908 (Eylül 1991), Bahadır Yenişehirlioğlu (diziler.com, 16.03.2018).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör