Mustafa Özkan

Dil Araştırmacısı

Doğum
07 Nisan, 1957
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Dilci. 7 Nisan 1957, Serdar köyü / Osmaniye doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Osmaniye’de okudu. Adana Karşıyaka Lisesi (1973), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1977) mezunu. Doktorasını “Manyaslı Mahmud, Gülistan Tercümeleri, Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük adlı tez çalışmasıyla (1984) bitirdi. Bursa İmam Hatip Lisesi (1977) ile Gültepe Teknik Lisesinde (1977-80) öğretmenlik yaptı. 1980’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Filolojisi Kürsüsüne asistan oldu. 1988 yılında Yeni Türk Dili Anabilim Dalında doçent unvanını aldı, 1995’te profesörlüğe yükseltildi. 1994-96 yıllarıarasında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1997’de Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı oldu. 2002’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığına atandı. Mayıs 2004’te profesör temsilcisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kuruluna girdi. Çalışmalarını bu görevi yaparak sürdürdü.

İlk yazısı “Pendnâme-i Güvahî’deki Atasözleri”, Türk Dünyası Araştırmaları dergisinde (1983, sayı: 27) çıkmıştı. Sonraki yıllarda makalelerini; Türk Dünyası Araştırmaları (1983-84) ile Kubbealtı Akademi Mecmuası (1987-89), Türk Edebiyatı (1992-93), Türkçe Kültürü, Kültür Dünyası, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Hizmet (1995-96), Türkiyat Mecmuası (1996), İlmî Araştırmalar (1996) adlı dergilerde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi için madde yazdı. Çalışma alanları Türk dili tarihi, eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, dilbilim ve anlambilimdir.

ESERLERİ:

SÖZLÜK: Yeni Türkçe Sözlük (Mertol Tulum ve Muhammet Yelten ile, 1987), Cinânî-Cilâü’l-Kulûb / Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük (1990), Temel Türkçe Sözlük (Bir çalışma grubu ile, I-V, 1991), Türkçenin Sözlüğü (Muhammet Yelten ile, 2002).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Mahmud b. Kadî-i Manyas-Gülistan Tercümesi / Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük (1993), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (1995), Tarih İçinde Türk Dili (1997; gen. 3. bas., 2004), Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım (2001).

BİYOGRAFİ: Faruk K. Timurtaş-Hayatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler (2000), Türkçenin Ses ve Yazım Özellikleri (2001).

YAYINA HAZIRLAMA: Faruk K. Timurtaş / Diller ve Türkçemiz (1996), Faruk Timurtaş / Millî Eğitim ve Millî Kültür (1996), Faruk K. Timurtaş / Edebiyat ve Sanat Dünyasından (1997), Faruk K. Timurtaş / Makaleler, Dil ve Edebiyat İncelemeleri (1997), Çözümlemeli Osmanlı Türkçesi Metinleri (Enfel Doğan, Fatih Kemik, Mustafa Uluçay ile, 2003).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör