Sait Başer

Kültür Tarihçisi, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
04 Aralık, 1957
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Burç

Edebiyat ve kültür tarihi araştırmacısı. 4 Aralık 1957, İleğil köyü / Yalvaç / Isparta doğumlu. İstanbul Sağmalcılar Lisesi ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1982) mezunu. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı (1984). Doktora çalışmasını 1996’da aynı yerde tamamladı. Doktora tezi: “Yahya Kemal’e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları”. 1998’de Avrasya Vakfı Türk Düşüncesine Hizmet Ödülü aldı. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi  olarak çalışmalarını sürdürdü.

Makalelerini; Türk Edebiyatı, Kültür Dünyası, Doğu Türkistan’ın Sesi, Türk Yurdu gibi dergilerde yayımladı. 1984-1994 yılları arası Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının neşriyat müdürlüğünü yaparak, vakfın yayın organı Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Nihad Sami Banarlı külliyatını hazırladı. Türk kültürü tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. İstanbul Türk Ocağı genel sekreteridir.

ESERLERİ:

Ekrem Hakkı Ayverdi - Makaleler (yay.haz. 1984),

Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini (editör olarak, 1988),

Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre (1990; Kutadgu Bilig’de Kut ve Töreden Sevgi Toplumuna adıyla, ilaveli 2. bas., 1995),

Gök Tanrı’nın Sıfatlarına Esmaü’l-Hüsna Açısından Bakış (1991),

Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı (1998),

Nihat Sami Banarlı Külliyatı (yay.haz., Banarlı’nın 8 eseri).

KAYNAKÇA: Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2.bas. 1999), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör