İsmail Kara

Tarih Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
02 Şubat, 1955
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Burç

Edebiyat ve tarih araştırmacısı. 2 Şubat 1955, Güneyce / Rize doğumlu. Güneyce İlkokulu (1965), İstanbul İmam Hatip Okulu (1973), Rize Lisesi (fark derslerini vererek, 1973), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1977), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1986) mezunu. 1980-95 yılları arasında Özel Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulunda sözleşmeli öğretmen olarak çalıştı. 1987’de “Hüseyin Kâzım Kadri ve Türkçülüğün Esasları”  adlı tezi ile yüksek lisans, 1993’te “İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi: 1908-1914” adlı tezi ile doktora yaptı. 1977’den itibaren Dergâh Yayınlarında yayın müdürlüğü yaptı. 1995’ten itibaren Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı. 2000 yılında doçent, 2006’da akademik kariyerini tamamlayarak profesör oldu. Çalışmalarını aynı eğitim kurumunda öğretim üyesi olarak sürdürdü.

“İslâm Ekonomisi (Mannan) Üzerine” başlıklı ilk yazısı Hareket dergisinde (Kasım 1974) yer aldı. Yazılarını Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, İlim ve Sanat, Toplum ve Bilim, İslâmî Araştırmalar, İslâmiyat, İslâm Araştırmaları Dergisi, Divan, MÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türklük Araştırmaları, Kutadgubilig gibi dergilerde yayımladı; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı; Zaman (1992) ve Yeni Şafak (1995-96) gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Alanında büyük bir boşluğu dolduran Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliğinin 1986 yılı İnceleme Ödülünü, İslâmcıların Siyasî Görüşleri adlı eseriyle de 1994 yılı Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü ile 1995 yılı Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası Ödülünü aldı. Bir Felsefe Dili Kurmak adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliğinin Dil Ödülüne layık görüldü.

ESERLERİ (Araştırma – Deneme- Derleme):

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi Metinler – Kişiler (3 Cilt:  1. Cilt: 1986, 2. cilt: 1987; 3. Cilt: 1994), Hüseyin Kâzım Kadri: Ziya Gökâlp’ın Tenkidi (1989), Mızraklı İlmihal (1989), Hüseyin Kâzım Kadri: Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım (1991), İslâmcıların Siyasî Görüşleri (1994, genişletilmiş 2. bas. İslâmcıların Siyasî Görüşleri I - Hilafet ve Meşrutiyet, 2002), Süheyl Ünver / İstanbul Risâleleri (5 cilt, 1995-1996), Mahalle Mektebi Hatıraları (Ali Birinci ile, 1997, gen. 2. bas. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle / Sıbyan Mektepleri, 2005), Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (1998), Amel Defteri (1998), Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998), Kutuz Hoca’nın Hatıraları (2000), Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi (2001), Güneyce Rize Sözlügü (2002), Selim Nüzhet Gerçek / İstanbul’dan Ben de Geçtim (Ali Birinci ile, 2001), İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri (1 ve 2. C. II. Abdülhamit Devri, 2002; 3. C. II. Meşrutiyet Devri, 2003; 4. C. II. Meşrutiyet Devri, 2004; 5. C. Cumhuriyet Devri, 2005), Saz ü Söz Arasında - Çinuçen Tanrıkorur’un Hatıraları (2003), Din İle Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003), Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003), Gümüşhanevî Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Güneyce Rize’deki Tekkesi (2004), İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi-Rize Hadisesi-Hac Hatıraları (2004), Sözü Dilde Hayali Gözde (Hatıra, 2005), Bir Felsefe Dili Kurmak (2005), Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle - Sıbyan Mektepleri (2005), Sözü Dilde Hayali Gözde (2006), Aramakla Bulunmaz (2006), Hanya – Girit Mevlevihanesi (2006), Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm (2008), Yusuf Karali Hoca (2009), İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz - Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not (2011), Sessiz Yaşadım Matbuatta Mehmet Akif 1936 - 1940 (2011).

KAYNAKÇA (Başlıcaları): Akşin Somel / Kapsamlı Bir İlk Çalışma (Tarih ve Toplum, Eylül 1987), Şükrü Hanioğlu / Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi (Gergedan, Temmuz 1987), Orhan Koloğlu / II. Meşrutiyet’te İslâmcılık Akımı (Tarih ve Toplum, Ocak 1995), Mümtazer Türköne / İslâmcıların Siyasi Görüşleri (Türkiye Günlüğü, Ocak-Şubat 1995), İstanbul’dan Ben de Geçtim (Cumhuriyet Kitap, 14.12. 2001), Sefa Kaplan / Din ile Modernleşme Arasında - Tefekkür İle Mütefekkir (Hürriyet Keyif, 10.10.2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör