Molla Said Ünal

Tasavvufçu, İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
01 Mayıs, 1968
-

İslâm bilgini, tasavvufçu (D. 1895, Küçükkavak / Mucur / Kırşehir – Ö. 1 Mayıs 1968). İlk öğrenimini Topal Hoca namıyla tanınan Seter Fakı’dan aldı. Kırşehir Bıçaklı Sıbyan (ilkokul) mektebinde okudu. Medrese öğrenimine Kırşehir’de başladı ve Kayseri’de tamamladı. 1915’te Osmanlı ordusuna katılarak Şark Cephesi’nde istihkâm çavuşu olarak savaştı. Bir müddet sonra İstanbul’a Selimiye Kışlasına gönderildi. Burada Muhammed Nûru’l-Arabî halifelerinden Hacı Maksûd Efendi ile tanıştı ve ona bağlandı. Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra 1921 yılında terhis edildi. Terhis olduktan sonra Kırşehir’e döndü ve Karakuyu köyü camiinde imamlık yaptı. Hacdan dönerken öldü.

ESERLERİ:

Noktatü’l-Beyân (M. Nûru’l-Arabî’den, yay. haz. Baki Yaşa Altınok, 2000), Varidât Tercümesi (yay. haz. Baki Yaşa Altınok, 2005).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör