Ahmet Naim (Çıladır)

Öykü Yazarı, Yazar

Doğum
Ölüm
24 Nisan, 1967
Diğer İsimler
Kanca Ahmet

Hikâyeci, yazar (D. 1904, İstanbul - Ö. 24 Nisan 1967, Zonguldak). Gazeteci-yazar Sina Çıladır’ın babasıdır. Eyüp Sultan Reşadiye İlkokulu’nu bitirdikten sonra öğrenimine devam edemedi. Kendi kendine çalışarak Fransızcasını ilerletti. Zonguldak Ticaret Odasında ve Ereğli (Zonguldak) Kömürleri İşletmesinde uzun yıllar çalıştı. Bu son iş yerinde İstatistik Şefi iken emekli (1957) oldu. 1938 yılında kimi arkadaşları ile birlikte solculuktan tutuklanmıştı.

Ahmet Naim’in ilk hikâyeleriyle yazıları Anadolu dergi ve gazetelerinde, daha sonraki yıllarda İstanbul’da çıkan Son Posta gazetesinde, Yeni Adam (1935-38), 7 Gün, Yurt ve Dünya (1940-46) dergilerinde yayımlandı. Edebiyatımızda daha çok Zonguldak Kömür Havzası ve kömür işçilerinin hayatları ile ilgili hikâyeler yazan Ahmet Naim, 1934-38 yılları arasında, hikâyelerinin yanında, Zonguldak Kömür Havzasında yabancı sermayenin işlettiği kömür ocaklarının durumu ile bu havzanın gelişim tarihini ele alan iki ekonomik inceleme kitabı ve ayrıca iki oyun yayımladı. Özellikle İstanbul gasetelerinde çıkan yazıları onun “Kanca Ahmet” olarak Zonguldak ve çevresinde ününü yaygınlaştırdı, ancak yurt çapında tanınmasını sağlayamadı. Hikâyelerinin zamanında kitap durumuna gelemeyişi, Türkiye’nin büyük bir üretim bölgesinde emeğin hangi yollardan sömürüldüğünün sanatsal anlatımının zamanında öğrenilmesini engelleyerek, edebiyatımızda Zonguldak gerçeğinin de ortaya çıkmasını geciktirmiş oldu.

“Ahmet Naim’in hikâyelerinde ‘ölüm’ temasının ağır bastığını görürüz. Bu son derece doğal durum, yaşadığı çevrenin havasından, suyundan gelmektedir âdeta. Maden ocaklarındaki su baskınları, göçükler, işçilerin ‘ateş nefes’ dedikleri grizu patlamaları yeraltında yaşayanların gündelik ölüm nedenlerindendir. Bizim Zonguldak’ta çalıştığımız yıllarda, Etibank’a giden bir aylık raporda şu tümce yer alıyordu: ‘Ağır endüstrinin bu tehlikeli çarkı, alınan bütün tedbirlere rağmen, sanki insan kanı içmeden dönememektedir.’ O ayın ölü sayısı 9’du.

“Gene, Ahmet Naim’in hikâyelerinde yereysel köylü tiplerinin, yereysel törelerinin yer alışı bundandır, bence. Ünlü yazar olduktan sonra, ocaklara eski rahatlıkla inemezdi. O, uzak yakın köylerdeki düğünlere falan gittiğinde, daha serbest kalabiliyordu.” (Mehmet Seyda)

ESERLERİ:

HİKÂYE: Kuduz Düğünü (1968), Bir Yudum Soluk (1972).

İNCELEME: Bir Müstemlekenin Tarihi (1934), Zonguldak Kömür Havzası (1934).

OYUN: Uzun Mehmed (1932), Define (1939).

HAKKINDA: Mehmet Seyda / Birkaç Söz (Kuduz Düğünü, 1968), Adnan Özyalçıner (Evrensel Kültür, Eylül 1998), Ahmet Köksal (Papirüs, Mayıs 1968), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi 1 (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör