İhsan Fazlıoğlu

Felsefe Tarihçisi, Bilim Tarihçisi

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü

Felsefe ve bilim tarihçisi. 1966, Ankara doğumlu. Kadıköy İmam Hatip Lisesi (1985) ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdikten (1989) sonra Ürdün Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde (1990-92) ve Halep Arap Bilim Tarihi Enstitüsü İslâm Matematik Tarihi ve Tenkitli Metin Hazırlama Atölyesi’nde İslam bilim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yaptı (1991). Yüksek lisans çalışmasını İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü'nde "İbn el-Havvâm (ö.1324) ve el-Fevâid al-Bahâiyya fî e-Kavâid el-Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme” başlıklı teziyle tamamladı (1993).

Aynı bölümde bir süre araştırma görevlisi olarak, ayrıca. İslâm, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) yazmalar bölümünde araştırmacı olarak çalıştı (1987-1990, 1992-1996). Kısa bir müddet Kahire'de yazmalar üzerinde araştırmalarda bulunduktan sonra, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne geçti ve aynı bölümde doktorasını tamamladı (1988). 2001-2002 arası Oklahoma Üniversitesi'nde (ABD) sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı. 2005’te Üniversitelerarası Kurulu'ndan doçentlik unvanını aldı.

"Felsefe-Bilim" tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğunlaşan İhsan Fazlıoğlu, özellikle bu yapıların İslam ve Türk Medeniyet Tarihi içerisindeki gelişmelerini yazma kaynaklara dayanarak inceledi. Ulusal ve uluslararası pek çok sempozyuma bildiriler sunmuş olmuş olan Fazlıoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilimdalı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Makaleleri Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi,  Cogito, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi gibi birçok bilimsel dergide, ayrıca sempozyum tebliği kitaplarında yayımlandı. Yazdığı dergilerin bazılarında sayı editörlüğü yaptı. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi’nin yayın kurulu üyeleri ve madde yazarları arasında yer aldı.

ESERLERİ:

Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu. Ramazan Şeşen, Cevat İzgi ve Cemil Akpınar ile birlikte, 2 cilt, 1997), Uygulamalı Geometri'nin Tarihine Giriş: el-İkna fi ilmi'l-misaha (2004), Tarihimiz Konuşuyor (Ortak kitap. Ahmet Tabakoğlu, Cezmi Bayram, Ekmeleddin İhsanoğlu, Ergun Göze, İskender Pala, İsmet Bozdağ ile, 2004), Türkiye'de & Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar  (editör olarak, 2010), Işk İmiş Her Ne Var Alem'de İlim Bir Kil ü Kal İmiş Ancak - Fuzuli Ne Demek İstedi? (2011).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, c. 2, 2013) ) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2017).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör