Esin Kâhya

Bilim Tarihçisi, Felsefeci

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi

Bilim tarihçisi, felsefeci. 1941, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi (1964) mezunu. 1971’de edebiyat doktoru unvanını aldı. 1973-74 yıllarında İngiltere’de burslu olarak bulundu ve bu süre içinde Well Come Institute ve British Library’de araştırmalar yaptı. 1974 yılında Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümünde konusuyla ilgili derslere devam etti. 1974 yılının ikinci yarısında Fransa Paris’te Bibliotheque Nationale’de konusu ile ilgili araştırmalar yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra, 1977 yılında doçent, 1982 yılında profesör oldu. 1984-86 yıllarında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, 1988-90 yıllarında Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. 1997-2000 yıllarında ODTÜ’de Felsefe ve Tarih bölümlerinde ders verdi. 1986 yılında DTCF’de dekan yardımcısı olarak, 1994-97 yılları arasında aynı fakültede bölüm başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesinde danışman olarak görev yaptı. Atatürk Kültür Merkezi, Uluslararası Tıp Tarihi Kurumu, Türk Tıp Tarihi Kurumu, Uluslararası Bilim Tarihi Kurumu, Türk Bilim Tarihi Kurumu, Türk Felsefe Derneği üyesidir. Çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılara katıldı. On sekiz kitabı ve yetmişten fazla makalesi yayımlandı. Makalelerini Belleten, OTAM, Erdem, Bilge, DTCF Dergisi, Avicenna, Tanzimat, Felsefe Dünyası, Araştırma (Felsefe)’da, ayrıca çeşitli Türkçe ve yabancı dildeki ortak kitaplarda yer aldı. Çalışmalarını Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak sürdürdü.

Prof. Dr. Esin Kahya konusu ile ilgili muhtelif ulusal ve uluslararası toplantılara katılmış, ayrıca 1998'de Ankara'da GATA'da düzenlenen Beşinci Türk Tıp Tarihi kongresi ve Atatürk Kültür Merkezi'nin düzenlemiş olduğu çeşitli kongrelerde düzenleme komitesinde görev yapmıştır.

Aydın Sayılı, Ankara Üniversitesi’nde görev yaptığı uzun yıllar boyunca sadece üç doktora öğrencisi yetiştirdi. Onlardan Sevim Tekeli astronomi tarihi, Esin Kâhya doğa bilimleri tarihi ve tıp tarihi, Melek Dosay ise matematik tarihi alanında doktoralarını yaptılar.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: On Sekizinci Yüzyılda Tabii Bilimler (1980), Üroloji Tarihi (1980), Felsefeye Giriş (ortak), Kültür Tarihi (ortak, 1991), Yabancıların Gözüyle Türkler ve Türkiye (ortak, 1993), Bilim Tarihi (ortak, 1993), Cabir b. Hayyan (1995), On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Tıp Eğitimi ve Türk Hekimleri (1997), Hintte Bilim (1998), Bilim Tarihine Giriş (ortak, 1998), Bilimin Işığında Osmanlıdan Cumhuriyete Tıp ve Sağlık Kurumları (A. Demirhan Erdem ile, 2000).

İNGİLİZCE: Shemseddin Itaki’s The Illustrated Treatise on the Anatomy of the Human Body (1990), Turkey and Turkish People From The Beginning of the Ancient Ages to Today (ortak, İngilizce ve Türkçe, 1991), Medicine in the Ottoman Empire (1998), Science of Medicine in the Ottoman Empire (A. Demirhan ile).

ÇEVİRİ: İbn Sina el-Kanun fi’t-Tıb (Arapça’dan, 1996).

KAYNAKÇA: - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), İhsan Işık / Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüler Ansiklopedisi, c. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör