Zekeriya Kitapçı

Uygarlık Tarihçisi, Bilim Tarihçisi, Tarihçi

Doğum
14 Mart, 1937
Burç

Bilim ve uygarlık tarihçisi. 14 Mart 1937, Yalvaç / Isparta doğumlu. Orta ve yükseköğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Karaçi Üniversitesi bursuyla Pakistan’a gitti. Doktorasını “Abbasîler Devrinde Türkler” adlı tezi ile orada Edebiyat Fakültesinde tamamladı (1968). Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde “Emevîler Devrinde Maveraü’n-Nehr’de İslâmiyet” adlı çalışmasıyla doçent (1976), Selçuk Üniversitesinde tarih profesörü (1987) unvanını aldı. Karaçi’de Pakistan Radyosu Türkçe program şefliği (1956-67), DPT’de Sosyal Planlama Dairesinde Uluslararası Çok Yönlü Teknik İşbirliği uzmanlığı (1970-71), Atatürk (1976) ve Karaçi üniversitelerinde öğretim üyeliği (1978), Nijerya’da Jos Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim görevliliği, Dini Eğitimler Bölümü başkanlığı ve dekan vekilliği (1978-82), Fırat Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkanlığı (1982-87) yaptı.

Emekliye ayrıldığı 2004 yılına kadar da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü başkanlığı (1987-2004) görevini yaptı. Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) çerçevesinde çok sayıda kültürel program toplantısına katıldı. Emekli olduktan sonra da çalışmalarını Konya’da sürdürdü.

ESERLERİ:

Et-Türk fi Müellefât el-Cahız (Arapça, Beyrut, 1972), Yeni İslâm Tarihi ve Türkler (1986), Türk Askerî Varlığının Ortadoğu’da Zuhuru (1987), Bediüzzaman Said Nursi ve Anadolu İman Hareketi (1989), Şağab Hatun (1991), Türkistan Millî Tarih ve Kültür Davamızın Meseleleri (1993), Abbasî Hilâfetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları (1995), Mukaddes Çevreler ve Eski Hilafet Ülkelerinde Türk Hatunları (1996), Orta-Asya Türklüğünün İslâm Kültür ve Medeniyetindeki Yeri (1996), Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkler (2004), Doğu Turan Yurdu’nda İslâmiyet (2004), Türkler Nasıl Müslüman Oldu? (2004), Orta Asya’da İslâmiyet ve Türkler (2004), Türk Boyları Arasında İslâm Hidayet Fırtınası (2004), Doğu Türkistan ve Uygurlar Arasında İslâmiyet (2004), Türklerin Arap Dili ve Edebiyatına Hizmetleri: Hilafet Ülkeleri (2004), Türklerin Arap Dili ve Edebiyatına Hizmetleri Dil Ekolü (2004), Türk Moğol Boyları Arasında İslâmiyet (2005), Kuzey Türk Kavimleri Arasında İslâmiyet (2005), Azerbaycan - Harzem ve Türk Oğuz Boyları Arasında İslâmiyet (2005), İslâmî Türk Tarihine Giriş (2005), Hz. Peygamber’in Hayatı ve Orta Asya Türklüğü (2005), Türkistan’ın Müslüman Araplar Tarafından Fethi (2005).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), A. Müminoğlu / Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri Arasında İslâmiyet (Doğu Türkistan’ın Sesi, sayı: 63-64, 2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör