Afif Tektaş

Tasavvufçu, Yazar

Doğum
Ölüm
-

Tasavvufçu, yazar (D. 1905, İstanbul – Ö. 1980). Galatasaray Lisesini bitirdikten (1924) sonra konservatuvarda müzik eğitimi aldı. 1931’de Merkez Bankasında çalışmaya başladı. Aynı zamanda Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık stajı yaptı. İş Bankası ve Merkez Bankasında müdürlük görevlerinde bulundu. 1946-77 yılları arasında kurucularından olduğu Garanti Bankasının İdare Meclisinde yer aldı. 1945’te Filarmoni Derneğini kurdu. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının kurucuları arasında yer aldı. Mevlevî Münir Çelebi ile tanışarak tasavvufa yöneldi. Eserleri on defter olarak kendi el yazısıyla ve Osmanlıca harflerle yazılmıştır. Bunlardan ikisi yayımlandı.

ESERLERİ:

Mevlâna’nın Işığında Ramazan Sohbetleri (yay. haz. Mustafa Çiçekler, 2004), Şeyh İsmail Ankaravî’nin Minhâcü’l-Fukarâ Adlı Eserinin Özü (yay. haz. Mustafa Çiçekler, 2004).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör