Mehmet Saray

Tarihçi

Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Tarihçi. 1942, Dinar / Afyon doğumlu. Ortaöğrenimini Çivril ve Isparta’da yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1966) mezunu. 1968-78 yılları arasında bulunduğu İngiltere’de “The Turkmens in the Age of Imperialism” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Bitirdiği bölüme 1978’de asistan olarak atandı. “Rus İşgali Döneminde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasî Münasebetler (1775-1875)” adlı teziyle 1983’te doçent, “Afganistan ve Türkler” adlı teziy-le de 1988’de profesör oldu. Kasım 1995’te Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi. 1992-96 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığında Türk Cumhuriyetlerine yönelik başdanışmanlık görevinde bulundu. Bu görevi sırasında Türk Cumhuriyetleri bilim adamları ile birlikte hazırlanan “Ortak Türk Edebiyatı”, “Ortak Türk Tarihi”, “Ortak Türk Sözlüğü” ve “Ortak Türk Alfabesi” projelerinin yürütücülüğünü yaptı. Çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Yeni Türk Cumhuriyetleri tarihleri üzerine dersler vererek sürdürdü. 2006’da Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına getirildi.

Makalelerini 1982 yılından itibaren Cultura Turcica, Assian and African Studies, Korea Journal of Islamic Culture, Eurasian Studies, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Kültürü, Kafkas Araştırmaları, İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, İslâm Ansiklopedisi, Prof. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, Türk Edebiyatı, İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları, Doğu Türkistan’ın Sesi, Sosyoloji Konferansları, Avrasya Etütleri, Emel, Tarih İncelemeleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırmaları Dergisi, Askerî Tarih gibi dergi ve yayın organlarında yayımladı. Alanıyla ilgili sempozyum ve kongrelere katılarak bildiriler sundu.

ESERLERİ:

Rusya’nın Türk İllerinde Yayılması (1975), Dünden Bugüne Afganistan (1981), Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihî Temeller (Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu ile, 1983), Afganistan ve Türkler (1987), Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey (1988), The Turkmens in the Age of Imperialism (1989), Türk-İran Münasebetlerinde Şiiliğin Rolü (1990), Atatürk’ün Sovyet Politikası (1990), Atatürk ve Türk Dünyası (1990), Azerbaycan Türkleri Tarihi (1993), Kazak Türkleri Tarihi (1993), Kırgız Türkleri Tarihi (1993), Özbek Türkleri Tarihi (1993), Türkmen Tarihi (1993), Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devletiyle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasî Münasebetler 1775-1875 (1994), A Short History of Turkish Islamic States Exluding the Ottoman State (İbrahim Kafesoğlu, Hakkı Dursun Yıldız ile, 1994), Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi (1996), Afganistan ve Türkler (1997), Doğu Türkistan Tarihi (1997), Türk-Rus Münasebetlerinin Analizi (1998), Türk Devletlerinde Meclis - Atatürk ve Demokratik Düşünce (1999), Türk-İran İlişkileri (1999), Sovyet Tehdidi Dolayısıyla Türkiye’nin NATO’ya Girişi (2000), Türklerde Dinî ve Kültürel Hoşgörü - Atatürk ve Laiklik (2003), Ermenistan ve Türk Ermeni İlişkileri (2003), The Russian British Chinese and Otoman Rivalry in Turkestan (2003), The Principles of Turkish Administration and Their Impact in the Lives of Non-Muslim Peoples: The Armenians as a Case Study (2003), Kazakların Uyanışı / Kazakistan Tarihi (2004), Modern Kırgızistan’ın Doğuşu (2004), Askar Akayev: Modern Kırgızistan’ın Kurucusu (2004).

KAYNAK: Prof. Dr. Mehmet Saray’a Armağan (editör: Halil Bal, komisyon, 2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör