Lefkeli Mustafa Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Osmanlı Sadrazamı, Vali, Osmanlı Valisi, Devlet Adamı, Bürokrat

Doğum
-
Ölüm
-
Eğitim
Enderun (Saray Okulu)

Bürokrat, devlet adamı, vali, sadrazam (D. ?, Lefke / Kıbrıs – Ö. 1648). Birinci Mustafa zamanı Sadrazamlarındandır. Küçük yaşlarda Lefke’den İstanbul’a getirilmiş, çocukluğunda Enderun’a alınmış, orada yetişerek Silahdar olmuştu. 1617 de Birinci Mustafa tahta çıkınca dadısının kocası olan Mustafa Paşa’yı Vezirlikle Mısır Valiliğine gönderdi. Kudret ve idrakinin azlığını Mısır’da ortaya koyan Lefkeli, İkinci Osman tahta çıkınca azledilmiş, bir müddet Yedikule Zindanı’nda hapsolunmuştu.

1622’deki ihtilâl neticesinde İkinci Osman öldürülüp Sultan Mustafa ikinci defa tahta çıkarıldığında devlet işleri padişahın annesinin eline kalmıştı. O da eski dadının kocasını hatırlayarak Merre Hüseyin Paşa’nın yerine Lefkeli Mustafa Paşa’yı Sadrazamlığa getirdi. Lefkeli Mustafa bu makamda üç ay kadar tutunduktan sonra hamakat ve hırsının uyandırdığı genel şikâyet üzerine görevinden azledilerek İzmit Sancağına gönderildi. Son vazifesi Kastamonu Valiliğidir.

KAYNAK:  İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör