Zeki Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Bakan, Asker, Bilgin

Doğum
Ölüm
Eğitim
Harbiye Mektebi

Asker, ilim adamı, Osmanlı devlet adamı, nazır (D. 1849, Aydın – Ö. 1914, Büyükada / İstanbul). İkinci Abdülhamid döneminde on yedi yıl Tophane Müşirliği ve yirmi beş yıl Askerî Mektepler Nazırlığı yapmış meşhur bir Paşadır. Kuvvetli kültürü ve yabancı dil bilgileri ile tanınmış olan Sedat Zeki Örs ile Vedat Zeki Örs bu zatın oğullarıdır. Şehremaneti Meclisi Azasından Ali Remzi Efendi’nin oğludur. Harbiye Mektebi’nden 1872’de Erkân-ı Harb (Kurmay) Yüzbaşısı olarak mezun oldu. 1877 - 78 Osmanlı - Rus Harbine katılarak Müşir Süleyman Paşa’nın Yaverliğinde bulunmuştu. Sonra Padişah Yaveri ve Şehzadelerin muallimi oldu. 1883’te Liva (Tuğgeneral) rütbesi ile Askerî Mektepler Nazırlığına tayin edildi. 1891’de bu Nazırlığı muhafaza etmek üzere Tophane Müşirliğine geçirildi 1908 İnkılâbına kadar bu vazifelerde kaldı. O inkılâptan sonra rütbesi alınan Paşalardan biri de odur. Önce Büyükada’ya, 1909 ile 1911 arasında da Rodos’a sürülmüştü. Sonraki yıllarda bir süre Avrupa’da yaşadı. Eylül 1914’de Büyükada’da öldü.

Zeki Paşa İkinci Abdülhamid dönemi devlet adamlarının en bilgili kişilerinden biri olarak tanınmıştı. Fransızca, Almanca ve İngilizce bilirdi. Makine-i Âliye, Sunuf-ü Selâse Tabiyesi, Tabiye Misalleri adlı eserleri basılmıştır. Zamanında Askerî Mektepler, sayı ve değer bakımlarından hayli ilerlemiştir. Zeki Paşa uyanık ve bilgili subayların yetişmesine hizmet etmek sureti ile dönemindeki gelişme ve değişime katkıda bulunmuştur.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Turgut Çeviker / İbret albümü 1908 (Eylül 1991).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör