Kenan Çağan

Şair ve Yazar, Sosyoloji Profesörü, Akademisyen

Doğum
01 Ağustos, 1970
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Burç

Şair ve yazar, akademisyen, sosyoloji profesörü. 1 Ağustos 1970, Ankara doğumlu. Ankara 19 Mayıs İlkokulu, Ankara İncirli Lisesi, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (1994) mezunu. Yüksek lisansını, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Bir Bilgi Formu Olarak Estetik” (1997) konulu tezle, doktorasını, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Popüler Kültür ve Sanat” başlıklı tez çalışması ile tamamladı (2002).

1997 yılında Etibank Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde memur olarak işe başladı. 1997’de geçici görevlendirmeyle Başbakanlıkta, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak (1998-2001), aynı bölümde öğretim görevlisi olarak (2002-) çalıştı. 2003’te aynı bölümde yardımcı doçent oldu.

Kültür sosyolojisi, siyaset bilimine giriş, sanat sosyolojisi, felsefeye giriş, sanat felsefesine giriş, psikolojiye giriş, toplumsal tabakalaşma dersleri verdi. “İslâmcı Siyasal Örgütlenmelerin Türkiye’nin AB’ne Üyeliğine İlişkin Tutumlarında Son Yıllarda Gözlenen Değişimde İslâmcı Entelektüellerin Rolünün İncelenmesi” başlıklı projeyi yürütmek için Pittsburgh Üniversitesinde bulunmak üzere davet edildi (2005).

Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapmaktadır. 21 Mart 2011 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Rektör Danışmanı, 02.07.2014 tarihine Eğitim Fakültesi Dekanı olarak atanan Çağan, evli ve iki çocuk babasıdır.

İlk yazısını Mavera dergisinde yazdı (1988). Yazıları daha sonra AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Hece; şiirleri Hece, Yedi İklim, Sonsuzluk ve Bir Gün dergilerinde yayımlandı

 

KİTAPLARI:

 

Şiir: Kendi ve Siyah (2005), Ölü Diller Arşivi (2012), Bıçkın (2018),

 

Deneme-Araştırma-İnceleme: Popüler Kültür ve Sanat (2003), İdeoloji (2008), Münevverden Entelektüele - Modernleşme, İslamcılık ve Yerlilik (2015), Postmodernizm ve Mahremiyetin Dönüşümü (2019),

 

Bölüm Yazarı: Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri (Bölüm yazarı, 2004), Entelektüel ve İktidar (2005), Tarih Sosyolojisi (Doğan Ergun, Ertan Özensel, Georges Gurvitch, Kadir Canatan, Kadir Cangızbay, Köksal Alver, Necdet Subaşı, Nilgün Çelebi, Ramazan Yelken, Raymond Aron, Yasin Aktay ile, 2009),

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), TYB Akademi / Çağdaş İslâm Düşüncesi (Yıl:2 Sayı: 4 Ocak 2012), Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde İki İstifa (haberler.com, 03.07.2014), Doç. Dr. Kenan ÇAĞAN: Özgeçmiş (blog.aku.edu.tr, 03.07.2014), Entelektüel ve İktidar, Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN (youtube.com, 2 Mayıs 2018), Sosyoloji Buluşmaları – 4: Entelektüel ve İktidar (sosyoloji.nevsehir.edu.tr,  25 Nisan 2018), Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN (dergipark.org.tr, 02.04.2020), Kenan Cagan (eksisozluk.com, 02.04.2020), Kenan Çağan Kimdir?  Makaleleri ve Kitapları (kidega.com, 02.04.2020), Akademik Kadro | Sosyoloji Bölümü (sosyoloji.aku.edu.tr, 02.04.2020).

BIÇKIN

Modern şairin karşısındaki en büyük engel, kalabalığa benzeme sorunu. Her şeyin, arasına karbon kağıdı konulmuşçasına benzerini (t) ürettiği çağ içre, şair de bu durumdan payına düşeni almakta. Sanatın bitip taklidin başladığı noktanın aynı nokta olduğu söylenir. Türk şiirinin seyrettiği vasat da bundan ibaret.

Yine de sanat ve edebiyatımızın aktığı nehrin kurumayacağına dair derin bir inanç besliyoruz. Kenan Çağan'ın üçüncü şiir kitabı Bıçkın, tam bu noktada sunuyor itirazını. Gündelik hayat, kara siyasa, kirli kapitalizm, sağır ideolojiler karşısında şairin iç sesi kirlenmiyor; bilakis neşeli bir endişeye bürünmeyi seçiyor. Başkasının şarkısını söylemek yerine kendi ezgisini terennüm ediyor:

"o yüzden atlasın kıvrık ucundan sarkıp evrenle hiclik arasındaki ilmeği tutabilen/e aşk olsun"

Yazar: Arka Kapak

KENDİ ve SİYAH

 Yalnızdım. İçe doğru bir burguyla bungun sabahların meltemini taşıdım yüksünüp nar çiçeklerine içlendiğim münhaldi. Zira hüzünler içinde bin haldim. yazgım tereddütler ve terler içinde uyanmaktı mevsime rüyaları çözmek değil rüyada ölmekti bütün hevesim and içip ömrümün çürüyen yerlerinde yeşerecek her şeye ömrümden çalıp yüreğimde yer açtım o yüzden artık büsbütün umarsız ve yersizim evet hâlâ bir nehir ve bir yıldız saklı tutuyorum kendim için bir nehir ve bir yıldız hâlâ bir tutamak nedir bilemezsem ölüm endişesi nasıl silinir ve nasıl başlar ölüm neşesi

Yazar: Arka Kapak

POSTMODERNİZM VE MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ

 Postmodernizm ve Mahremiyetin Dönüşümü, özellikle son yüzyılda dünyayı derinden etkileyen Batı düşüncesiyle Batılı yaşam tarzlarını sorgulayan farklı zamanlarda yazılmış eleştirel metinleri bir araya getiriyor.

Şimdilerde modernitenin toplum tasarısının nihayete erdiğine ilişkin bir mutabakattan söz ediliyorsa dahi modernite sonrası yürürlüğe giren postmodernitenin uyandırdığı beklenti, kısa zamanda birçok eleştirel dikkatin de konusu haline geldi. Bazı eleştirmenlerce Batı medeniyetinin en baskıcı, en totaliter evresi olarak görülen postmodernizm, kendini kitlelere sunma biçiminin aksine; farklılıkları törpüleyen, doğruları bölerek çoğaltan, hakikati flulaştıran, ‘değer’i değersizleştiren bir tabiata sahip. Böyle bir yaşam ve kültür atmosferinin mahremiyete nasıl baktığını, mahremiyeti nasıl dönüştürdüğünü irdeleyerek başlayan metinler; din, gelenek gibi kavramların özelleştirilmesi, kitle iletişim araçlarının mahremiyet anlayışına etkisi gibi güncel pratiklerin sebeplerini sorgulayarak sürüyor.

Kitapta, olup bitenler karşısında sosyal bilimlerin tepkisi, yöntem sorunu bağlamında ele alınırken birey, toplum, özgürlük, oryantalizm, küreselleşme, çokkültürlülük, turizm, hermenötik, iktidar, terör gibi Batı kaynaklı pek çok kavram da eleştirel bir bakışla ele alınıyor.

Postmodernizm ve Mahremiyetin Dönüşümü’nde Batı’nın yerkürede tek başınaymış gibi serkeşçe hareket etmesinin başka toplumlar üzerindeki yıkıcı kıyıcı etkisi; her türlü bilginin, imajın, görüntünün hızla aktığı sanal evrende mahremiyetin imkansızlığı, ‘göz’ün hâkimiyetinin günümüz gösteri toplumunu nasıl kurup şekillendirdiği tartışılıyor.

Yazar: Arka Kapak

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör