İsmail Hakkı Aydın

Şair ve Yazar, Tıp Profesörü, İlahiyatçı, Bilim İnsanı, Müzisyen, Hattat, Edebiyatçı

Doğum
11 Şubat, 1954
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Burç

Bilim Adamı, Beyin Cerrahı, Düşünür, Edib, Şair, Güftekâr, Mûsıkîşinas, Teolog, Flozof, Hattat. İsmail Hakkı Aydın, 1954 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Maçka’da, Orta ve Lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Beyin Cerrahisi Kürsüsünde asistanlığa başladı. Bilahare İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü’nde ihtisasına devam ettikten sonra, Zürich Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği’nde, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in yanında, Beyin Cerrahisi İhtisas  Tezini ve mikronöroşirürji çalışmalarını tamamladı. Zürich Mikronöroşirürji Araştırma Merkezi’nde, Instraktör olarak görev yaptı ve aynı zamanda, serebro-vasküler mikro-cerrahi alanlarında araştırmalarda bulundu.

1984 Yılı sonunda yurda dönerek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandı. 1985’de, Türkiye’de ilk olarak, “Ameliyatları Uzaktan Eşzamanlı İzleme ve Kayıt Sistemi”ni ve Mikronöroşirurji Araştırma Laboratuarını  kurdu. 1988’de, beyin-damar tıkanıklıklarının operasyonlarında kullanılan ve dünyada ilk defa kendi adı ile literatüre geçen yeni bir ameliyat tekniği geliştirmesi sebebi ile, 1990 yılında TÜBİTAK ödülü aldı ve zamanın Cumhurbaşkanı tarafından taltif edildi. Beyin kanamaları ve anevrizmaların cerrahi tedavisinde yaptığı uluslararası araştırma ve katkılarından dolayı, 1991 yılında, A.B.D.de, Congress of Neurological Surgeons’un INTERNATIONAL FELLOW’u ve F.C.N.S. unvanı ile ödüllendirildi. Aynı yıl, REKTÖRLÜK ve DEKANLIK tarafından da ödüllendirilen Dr. Aydın, 1992’de TÜRK NÖROŞİRÜRJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ’nü kazandı. Yine aynı yıl, Avrupa Strok Bilim Konseyi’ne seçildi. Amerika Strok Konseyi’nce kendisine ULUSLARARASI BİLİM ADAMI ve F.I.C.A. PAYESİ verildi. 1992, 1993, 1994 ve 1995 yıllarında A.B.D. NÖROŞİRÜRJİDE SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KREDİ ÖDÜLLERİ’ni aldı. Ayrıca 1993’de, A.B.D. deki, Beyin Tümörleri Konseyi, Cerebrovascular Surgery Section ve diğer birçok bilimsel ve idarî kurul üyelikleri yanında, Congress of Neurological Surgeons’un ULUSLARARASI YÖNETİM KURULUNA seçilerek, bu kurula giren ilk Türk ve ilk Müslüman bilim adamı oldu.

Davetli konferansçı olarak, birçok uluslararası toplantıya katılan ve bilimsel dergilerin yayın kurullarında yer alan Prof. Aydın, New York Bilimler Akademisi’nin Aktif, AANS’un International üyesi ve 1994 yılı Uluslararası Skull Base Cerrahisi Kongresinin RESMİ LECTURER’i olup, ayrıca 1995’de CNS’in Uluslararası Bilim Konseyine seçilmiştir. 1996 yılında A.B.D.’de çok yüksek kredi ile Nöroşirürjide Sürekli Eğitim Ödülü’nü aldı. 1997 de yaptığı bir araştırması nedeni ile, bir Uluslararası Nöroşirürji dergisine kapak oldu. 1999’da Türk Nöroşirürji Ödülü aldı. ABD Beyin Cerrahisi Birliği (CNS) tarafından 2000 yılı Uluslararası Konferansçısı seçildi. Yurtdışında ve ülkemizde, değişik kurum ve kuruluşlarca birçok kez takdir edildi, ödüllendirildi. 2001 yılında Hindistan’da, Dünya Bilimine katkıları sebebi ile, KRİSTAL KÜRE ile taltif edildi. 2004 yılında Pakistan Beyin Cerrahisi Kongresine ŞEREF KONUĞU olarak katıldı ve çeşitli konferanslar verdi, ve burada kendisine,  “ANNUAL AWAR 2004” takdim edildi.

Ayrıca, A.B.D., Japonya,  İsviçre, Almanya, Fransa, Rusya ve İngiltere’nin yanında, Dünyanın hemen her ülkesinde, değişik zamanlarda araştırmalarda bulundu, davetli olarak konferans ve dersler verdi, eğitici ameliyatlar yaptı. 2015 de American Association of Neurological Surgeons (AANS) tarafından kendisine “Ömür Boyu IFAANS” ünvanı verildi.

Uluslararası düzeyde, yerli ve yabancı 200’ü aşkın bilimsel çalışması olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bugüne kadar birçok doktor, beyin cerrahı, doçent ve profesör yetiştirmiş, dünyanın önde gelen bilim adamlarınca, yurt dışında gerek kitaplarda ve gerekse makalelerde bir çok kez, kaynak olarak gösterilmiş, geliştirdiği cerrahî teknikler klasik kitaplarda yer almıştır.

Türkiye, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Eski Başkanı, ABD Congress of Neurological Surgeons’un (CNS) Uluslararası Büyükelçisi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Emekli Başkanı olan ve ilmiye sınıfı bir aileden gelen Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, ismini taşıdığı dedesi, zamanın büyük âlim, müderris ve mutasavvıflarından Hacı Hafız İsmail Hakkı Efendi’den, yirmi yıl müddetle Kur’an-ı Kerim, Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi, Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Tasavvuf, Belagat, Hitabet, Felsefe, Mantık, Musıki ve Edebiyat, Babası Müftü Halit Aydın’dan Hat, Tahrir, İslam Hukuku, Usûl, Latince ve Fransızca,  Hafız Ali Haydar Özak’tan Kıraat, Abbas Hacıefendioğlu’ndan Kelâm, Hasan Çavuşoğlu’ndan Fıkıh, Mustafa Kaygusuz’dan Tefsir, Ali Kemal Saran’dan Hadis ve Tahir Karagöz’den Mûsıkî dersleri aldı.  Bu süre zarfında, aynı zamanda, ilk, orta, lise, Yüksek İslâm Enstitüsü ve Tıp Fakültesindeki eğitimini sürdürdü.

Nöroşirurji, nörokuantoloji, nöroteknoloji, holografik beyin, beyinlerarası iletişim ağı(wbw) ve nörofilozofi yanında, ağırlıklı olarak şiir, hat, klasik Türk musikisi, karikatür, musiki felsefesi, edebiyat ve teoloji alanları olmak üzere, güzel sanatlar ile ilgilendi, yazılar yazdı, konferans ve dersler verdi, televizyon programları yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde makale, yorum, eleştiri ve şiirleri yayınlandı. Halen haftalık bir gazetede, “Nörofilozofi” isimli köşesinde düzenli yazıları yayımlanmaktadır.

1991 yılında Suz-i Dilara, 2000 yılında Aşk, 2002’de Vuslat, 2010’da Nefes, 2013’de Hicran ve 2014’de de Ya Hayy! adlı şiir kitapları neşredildi. Nöroflozofik makalelerinden meydana gelen “Rabbim Beni Doktorlardan Koru!” isimli kitabı 2013 yılında, “Ah Bu Doktorlar!” 2015 de, "Beynin Şifresi"  ve “Öfke Kontrolü ve Motivasyon” ise (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) 2016 da yayımlandı. Televizyon konuşmalarından derlenen “Beyin Fırtınası” isimli kitabı yine 2016’da yayımlandı.

 "Ah Bu Hastalar!" ve “Bir Beyin Cerrahının Anıları”, 2017 de, “Beyin Sizsiniz” “Aforizmalar”, Ah Bu İnsanlar”, “Rubâiyyât-ı Bircis”, “Yapay Zeka” (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) ve “Düşünce Sizsiniz”(Levent Ağaoğlu ile birlikte) isimli kitapları 2018 de, “Beyin Tanrısal Bir Parçacık”( Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) ise 2019 da okuyucuları ile buluşmuştur.

Kendisinin edebî ve sanatsal yönleri hususunda ilmî makaleler neşreden, edebiyat otoritelerinin ifadesi ile, geliştirdiği kendine has şiir ve modern rubâi formunda, aruz vezninin  yanında heceyi de kullanan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın 100’ü aşkın güftesi, Dr. Yılmaz Karakoyunlu, Mustafa Fatih Salgar, Osman Erol Ünal, Amir Ateş, Salih Suphi Soner, Osman Nuri Özpekel, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Mehmet Kemiksiz, Yeşim Altınel Çoban,  Dr. Adnan Çoban, Bekir Ünlüataer, Sebahattin Çevik, Murat Türkmen, Nurullah Ejder, Ahmet Ünal, Hüseyin Erbay, Dilber Kılıçaslan, Hüseyin Samet Talaş, Prof. Dr. Kubilay Kolukırık,  Şaban Keşkeş, Cüneyt Bayraktar ve Salih Bora tarafından bestelenerek, musıki dünyası ve TRT repertuarlarında yerini almıştır.

1461 yılından itibaren devam eden, ilmiye sınıfı bir soydan gelen  İsmail Hakkı Aydın, evli, üç çocuk (Prof. Dr. Abdülkadir Cüneyt Aydın, Sûz-i Dilârâ Canan Doğan, Fatma Merve Korucuk) babası ve yedi torun (Ahmed Bircis Aydın, Emine Rayyan Aydın, Nazmiye Efnân Aydın, Vuslat Betül Doğan, Fatma Nur Doğan, Saliha Dilârâ Korucuk, Serrâ Rânâ Korucuk) dedesi olup, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

 

KİTAPLARI:

 

Şiir: Suzi Dilârâ (1991), Aşk (2000), Vuslat (2002), Nefes (2010), Hicran (2013), Ya Hayy! (2014), Rubâiyyât-ı Bircis (2018).

 

Araştırma-İnceleme-Anı: Rabbim Beni Doktorlardan Koru! (Nöroflozofik makaleler, 2013), Ah Bu Doktorlar! (2015), Beynin Şifresi (2016),  Öfke Kontrolü ve Motivasyon (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte, 2016), Beynin Şifresi (2016), Ah Bu Hastalar! (2017), Bir Beyin Cerrahının Anıları (2017), Beyin Sizsiniz (2018), Aforizmalar (2018), Ah Bu İnsanlar (2018), Yapay Zeka (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte, 2018), ve Düşünce Sizsiniz (Levent Ağaoğlu ile birlikte, 2018), Beyin Tanrısal Bir Parçacık  (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte, 2019).

 

Konuşma: Beyin Fırtınası (Televizyon konuşmaları, 2016).

 

Baskıda Olanlar: Güfteden Besteye (2020), Dünya Beyin Ağı (wbw, 2020), Beyin Sizsiniz 2 (2020).

 

Bilimsel Yayınlar (Printed Papers)

 

1. Tumer B, Aydin IH, Caglar C: Pineal region tumours. Med. Bul. Ata. University (Turkey) 12:251-259,1980

2. Tumer B, Aydin IH, Onder A: Dermoid cysts of anterior fontanella. Med. Bul. Ata. University 12:359-364,1980

3. Aydin IH, Tumer B: The angiographic localization of the cerebral venous angle. Med. Bul. Ata. University (Special Issue) 13:(1-4),63-70,1981

4. Tumer B, Yolas C, Alemdag S, Aydin IH: The treatment of patients with cervical trauma, hospitalised within one year period, and results. Med. Bul. Ata. University 14:15-23,1982

5. Tumer B, Yolas C, Aydin IH, Aladag A: Intraspinal arachnoidal cycts. Med. Bul. Ata. University 14:123-130,1982

6. Aydin IH, Tumer B, Yolas C, Palanci A: Alveolar hydatid cysts in the cerebral localisation. Med. Bul. Ata. University 14:167-174,1982

7. Tumer B, Yolas C, Calmasur E, Aydin IH, Aydin Y: Intraspinal meningocell. Med. Bul. Ata. Univ ersity 14:281-287,1982

8. Tumer B, Yolas C, Ak HE, Aydin IH, Aydin Y: Acut subdural haematoma and prognosis. Med. Bul. Ata. University 14:343-350, 1982

9. Aydin IH, Tumer B, Yolas C, Ceviz A, Aydin Y: Decerebration rigidity. Med. Bul. Ata. University 14:405-412,1982

10. Tumer B, Aydin IH, Konte H, Caglar C, Yolas C: Intradural lumbar disc hernia. Med. Bul. Ata. University 14:112-115,1982

11. Yolas C, Tumer B, Aydin IH, Aydin Y: Neurogenic Pulmonary Aedema. Med. Bul. Ata. University 14:459-465,1982

12. Tumer B, Aydin IH, Yolas C, Aydin Y: Galen vein aneurysm. Med. Bul. Ata. University 15:37-45,1983

13. Tumer B, Yolas C, Konte H, Aydin IH, Aydin Y: Intracranial hydatid cysts. Med. Bul. Ata. University 15:73-83,1983

14. Aydin Y, Yolas C, Aydin IH, Ceviz A, Konte H, Tumer B: Cauda equina syndrome as a result of achondroplasia. Med. Bul. Ata. University 16:191-197,1984

15. Ceviz A, Aydin Y, Aydin IH, Ak HE, Yolas C, Aladag A: Clinical analysis of 216 intervertebral disc herniation. Med. Bul. Ata. University 16:255-262, 1984

16. Konte H, Aydin Y, Aydin IH, Yolas C, Aladag A: Primary repaire of cranial deffects with otogenous cranial fragments. Med. Bul. Ata. University 16:263-272,1984

17. Yolas C, Aydin IH, Ceviz A, Aydin Y, Tumer B, Eyiceoglu K: Infertility as a result of hypophyseal dysfunction. Med. Bul. Ata. University 16:109-116, 1984

18. Aydin Y, Aydin IH, Ceviz A, Yolas C, Konte H: Moya-Moya disease. Case Report. Med. Bul. Ata. University 17:57-61,1985

19. Aydin IH, Tumer B, Aydin Y, Kesim M, Altindirek G: A rare complication of ventriculoperitoneal shunts. Med. Bul. Ata. University 17:289-293,1985

20. Aydin IH, Onder A, Tumer B, Aydin Y, Aladag A, Guney S: Lumbar epidural venography in the diagnosis of lumbar disc hernia. Med. Bul. Ata. University 17:381-392,1985

21. Aydin IH, Alemdag S, Tumer B, Aydin Y, Akin V, Ak HE: Prognostic value of lactic ascite in head injuries. Med. Bul. Ata. University 17:443-453,1985

22. Aydin IH, Tumer B, Aydin Y, Ak HE, Yilikoglu Y, Aladag A: Supratentorial cortical astrocytoma.(Clinical Analysis). Med. Bul. Ata. University 17:523-532, 1985

23. Aydin Y, Yolas C, Konte H, Aydin IH: Cystic menengiomas: Report of two cases. Neurosurgery 16:87-89,1985

24. Aydin Y, Barlas O, Yolas C, Aydin IH, Ceviz A, Oren D, Akdemir D: Alveolar hydatid disease of the brain. Repot of four cases. J Neurosurg 65:115-119, 1986

25. Guney S, Bakir Z, Temel E, Aydin IH:The measurement of interorbitar distance in 0-12 age group children. Med. Bul. Ata. University 18:173-181,1986

26. Aydin IH, Ak HE, Aydin Y, Tumer B, Aladag A, Takci E: Cervical traumas (Clinical Analysis). Med. Bul. Ata. University 18:355-362,1986

27. Aydin IH, Yilikoglu Y, Varol Y, Parlak O, Kocaman I,yigun I: Lactic dehydrogenase value of plasma and CSF in acute cerebral thrombo-embolic infarcts. Med Bul Ata University 18:407-413,1986

28. Aydin IH, Ak HE, Aydin Y, Aladag A: The antibiotic prophylaxis in our neurosurgical operatios. XXIst National Psychiatry and Neurological Sciences Congress Book. Mimeray Ofset, Istanbul, 1986 pp.288-290

29. Iyigun I, Albayrak A,Yilikoglu Y, Parlak O, Aydin IH: The effect of smoking on plasma lipoproteins in patients with cerebral thrombosis. Med Bul Ata University 18:505-508,1986 

30. Aydin IH, Imhoff HG: Thrombogenesis and localisation in experimental transcarotid microvenous anastomoses. XXIst National Psychiatry and Neurological Sciences Congress Book. Mimeray Ofset Istanbul. 1986, pp 295-300

31. Iyigun I, Albayrak A, Yilikoglu Y, Parlak O, Deger O, Aydin IH: The electrophoresis value of plasma lipoprotein in normal and in patients with cerebral thrombosis. Med Bul Ata University 18:449-454,1986

32. Aydin IH, Aydin Y, Ak HE, Tumer B: Hypophyseal apoplexia in bromocriptine therapy (Case Report) Med Bul Ata University 18:509-514,1986

33.Iyigun I, Albayrak A, Yilikoglu Y, Parlak O, Deger O, Aydin IH: The effect of smoking on serum lipids and lipoproteins. Med Bul Ata University 18:551-554, 1986

34. Aydin IH, Aydin Y, Ak HE, Aladag A: Traumatic thrombosis of internal carotid artery. Med Bul Ata University 18:575-580, 1986

35. Aydin IH, Ak HE, Aydin Y, Aladag A, Kadioglu HH: The comparision of Iohexol with the Meglumine in carotid angiography.Med Bul Mil Med Academy 31:503-507, 1989

36. Aydin IH, Aladag A, Aydin Y, Ak HE, Kadioglu HH, Yilikoglu Y, Parlak O: Intracranial supratentorial abscesses and empiyemas (A clinical analysis of 40 cases). Med Bul Ata University 18:465-476,1986, The Is. Med. Int. Con. Cairo, Abstract Book 1987, pp 23.

37. Aydin IH: Experimental microvenous aneurysms in rats. A new model for microsurgical pratice. T Arch ORL 27:207-209, 1989

38. Aydin IH, Ural T, Ak HE, Sirin S, Aydin O, Gezen F, Ustaoglu M: Traumatic glossopharyngeal neuralgia. J Agean Neurol Science 2:38-39, 1987

39. Aydin Y, Ceviz A, Aydin IH, Yolas C, Ak HE: Intradural Lumbar disc hernia.Report of two cases. Med Bul Ist University 20:115-120, 1987

40. Kocaman I, Yilikoglu Y, Parlak O, Deger O, Aydin IH, Onder A: Copper and zinc levels of serum and CSF in epileptic cases using versus not using antiepileptics. Med Bul Ata University 19:55-60, 1987

41. Aydin IH, Aydin Y, Akdemir D, Ak HE, Iyigun I, Yilikoglu Y: Chronic Subdural Haemotomas. Zent Bl Neurochir 48:308-311, 1987

42. Aydin IH: The prognosis in severe head injuries.8th EANS Congress,Barcelona,Spain Abstract Book 1987, pp 78, J Agean Neurol Science 4:20-23, 1987

43. Aydin IH, Tahmazoglu I, Kadioglu HH, Gezen F: Primary meningeal melanostoma. BGV 1:65-68, 1988

44. Aydin IH, Yilikoglu Y, Iyigun I, OnderA, Narin M: Fibromuscular dysplasia of arteria carotis interna. Med Bul Ata University 20:7-11, 1988

45. Yilikoglu Y, Iyigun I, Kilic Z, Parlak O, Aydin IH: Opsoclonus in two cases.Med Bul Ata University 20:521-525, 1988

46. Aydin IH, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Onder A, Gezen F: The prognosis in severe head injuries in children. Med Bul Ata University 20:367-366, 1988

47. Aydin IH, Aladag MA, Kadioglu HH, Onder A: Clinical analysis of cerebral abscesses. Zent bl Neurochir 49:210-219, 1988

48. Aydin IH: A new technique for a better exposure of the posterior wall of the end-to-side microvascular anastomosis. Technical Note. Zent bl Neurochir 49:324-325, 1988

49. Alkan K, Akin ON, Demircan N, Aydin IH, Tokyay M, Colak A: Hyperbaric oxygen therapy in the point of view G.M.M.A. Neurosurgery. Turkish Maritime Med Bul 17:17-22, 1988

50. Onder A, Ak HE, Kadioglu HH, Takci E, Aydin IH: The importance of Cloward operations in cervical injuries. Med Bul Ata University 20:703-718, 1988

51. Aydin IH, Kadioglu HH, Onder A, Kayaoglu CR, Tahmazoglu I: The importance of craniography in head injuries. J Agean Neurol Science 7:(3-4) 100-104, 1990 52. Aydin IH, Onder A, Kadioglu HH: Giant intracranial aneurysms in children.Abstract. Child`s Nerv Syst 6:292, 1990

53. Aydin IH, Ak HE, Takci E: Vertebral hydatid cysts.XXIII.National Psychiatry and Neurological Science Congress Book. Onur Ofset, Istanbul. 1990, pp. 712-714

54. Onder A, Aydin IH, Caglar C, Kadioglu HH:The effective factors on mortality in cranio-cerebral traumas. Med Bul Ata University 22:359-375, 1990

55. Yolas C, Onder A, Aydin IH: Disseminated intravascular coagulation and cranial traumas. Med Bul Ata University 22:471-480, 1990

56. Onder A, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Aydin IH: Extradural hematomas (Clinical Analysis of 179 Cases). Med Bul Ata University 21:567-578, 1989

57. Aydin IH, Takci E, Onder A: Growing skull fractures. Med Bul Ata University 22:508-520, 1990

58. Onder A, Kadioglu HH, Aydin IH, Kayaoglu CR: Orbital Hydatid Cyst.Med Bul Ata University 22:969-974, 1990

59. Onder A, Kayaoglu CR, Kadioglu HH, Takci E, Aydin IH: Femoral nerve damage during tuberculoid peritoneal cyst excision. (Case Report). Med Bul Ata University 23:73-76, 1991

60. Kadioglu HH, Onder A, Aydin IH: Bilateral extradural hematomas. Med Bul Ata University 23:121-124, 1991

61. Kadioglu HH, Onder A, Aydin IH, Tuzun Y, Takci E: Maxillo-Facial Traumas. Mediterrian Maxcillofacial Surgery Congress Athen 1991, Abstract Book., Med Bul Ata Universitry 23:125-133, 1991

62. Onder A, Kadioglu HH, Aydin IH: Craniocerebral Gunshot Wounds. Med Bul Ata University 23:201-210, 1991

63. Kadioglu HH, Onder A, Aydin IH: Risk of menengitis following acute traumatic cerebrospinal fluid fistula. Med Bul Ata University 23:77-82, 1991

64. Kadioglu HH, Onder A, Takci E, Kayaoglu CR, Ozkan U, Aydin IH: Akut Subdural ve Ekstradural Hematomlarda Prognoz. Med Bul Ata University 23:325-334, 1991

65. Aydin IH, Onder A: The effect of very early cisternal irrigation on basilar artery spasm after SAH in the rat model. Acta Neurochirur 113:69-73, 1991

66. Kadioglu HH, Onder A, Kayaoglu CR, Takci E, Aydin IH: Akut Subdural Hematomlar (Klinik Analiz). Med Bul Ata University 23:343-354, 1991

67. Onder A, Kayaoglu CR, Kadioglu HH, Aydin IH: Sicanlarda Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrasi Bazilar Arter Duvarinda Meydana Gelen Ultrastrukturel Degisiklikler. Norol Bil Der 9(3):30-36, 1992

68. Takci E, Onder A, Kadioglu HH, Aydin IH: Deneysel Intraserebral Hematomlarda Urokinazin Etkisi. Hipokrat 3:38-42, 1992

69. Parlak O, Onder A, Haciyakupoglu S, Okur A, Aydin IH: Noral tup defektlerinin intrauterin Tesbiti. (Multidisipliner Calisma) Hipokrat 3:34-38, 1992

70. Aydin IH, Onder A, Kadioglu HH, Tahmazoglu I, Kayaoglu CR: Postoperative Anosmia After Removal of Pituitary Adenomas Using the Pterional aproach. Acta Neurochir (Wien) 119: 101-103, 1992.

71. Onder A, Takci E, Kadioglu H.H, Tahmazoglu I, Iyigun I, Aydin I.H: The role of combined therapy in supratentorial astrocytomas. International Symposium on Advanced in Noro-oncology. Sanremo (Italy), Abstract Book p: 91, 1990, Med Bul Ata University 24:823-826, 1992

72. Onder A, Kadioglu HH, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun Y, Gundogdu C, Aydin IH: Intrameduller Epidermoid Kist (Olgu Bildirisi). Turk Norosirurji Dergisi 3:41-44, 1993.

73. Onder A, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Tuzun Y, Takci E, Gundogdu C, Aydin IH: Kalvarial Soliter Plazmositoma (Olgu Bildirisi). Turk Norosirurji Dergisi, 3:100-103, 1993 

74. Aydin IH, Onder A, Kadioglu HH: Giant Intracranial Aneurysms in Children and Adolescents. Zentralbl Neurochir 54:35-38, 1993

75. Aydin IH, Onder A, Takci E, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Heubner's Artery Variation in Anterior Communicating Artery Aneurysms. Acta Neurochirur 127:17-20, 1994.

76. Aydin IH, Takci E, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Tuzun Y: The Effect of Urokinase on Experimental Intracerebral Haematomas. Zentralbl Neurochir 55:29-34, 1994

77. Kadioglu HH, Aydin IH: Fibrinolytic Activity in Experimental Intracerebral Hematoma. Zentralbl Neurochir 55:35-41, 1994

78. Kadioglu HH, Ozturk M, Aydin IH: Extradural Hematoma Complicating Arachnoid Cyst. Case Report. Zentralbl Neurochir 55:172-174, 1994

79. Kadioglu HH, Reis A, Ciftcioglu MA, Aydin NE, Aydin IH: Pleomorphic Xanthoastrocytoma: Case Report. T Neurosurg 4:31-35, 1994

80. Aydin IH, Takci E, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Pitfalls in the pterional approach to the parasellar area (Review). Minim. Invas. Neurosurg 38: 146-153, 1995

81. Kadioglu HH, Arik M, Kayaoglu CR, Tuzun Y, Takci E, Aydin IH: Neurological and psychic changes before and after cranioplasty. MJAU, 27:38-41, 1995

82. Kadioglu H, Aydin MD, Takci E, Aydin IH: Predictive and guiding importance of craniofacial injuries in upper cervical traumas . MJAU, 27:12-15, 1995

83. Kayaoglu CR, Tuzun Y, Kadioglu HH, Takci E, Aydin MD, Aydin IH: Postoperatif lomber psodomeningosel (Olgu Sunumu). MJAU, 27:30-32, 1995

84. Tuzun Y, Kayaoglu CR, Kadioglu HH, Takci E, Ozturk M, Aydin IH: Hydatid cyst of the posterior fossa in an aged patient (Case Report). MJAU, 27:25-27, 1995

85. Kadioglu HH, Gundogdu C, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun Y, Aydin MD, Aydin IH: Tavsanlarda uzun sureli fokal serebral iskemi uzerine NSAI ve SAI etkisi. (Deneysel Calisma) MJAU, 27:20-24, 1995

86. Kadioglu HH, Aydin MD, Kadioglu BG, Aydin IH: Hydrancephaly: Is a result of clomifene induced ovulation. Report of two cases. MJAU 27:100-103, 1995

87. Kadioglu HH, Tuzun Y, Aydin IH: Petroklival Yerlesimli Primer Multipl Hidatik Kist (Olgu Sunumu). MJAU 27:137-140, 1995

88. Kadioglu HH, Tuzun Y, Ciftcioglu MA, Aydin MD, Aydin IH: Intrakranial Hidatik Kistler. Klinik Analiz. MJAU 27:110-113, 1995

89. Kayaoglu CR, Sari I, Takci E, Kadioglu HH, Tuzun Y, Aydin IH: Cerebral protective effect of mild whole body hypothermia after ischemic stress in guinea pig hippocampus. T J Med Res 13:43-46, 1995

90. Kadioglu HH, Gundogdu C, Deniz O, Takci E, Tuzun Y, Aydin IH: Optochiasmatic Tuberculoma. Case Report and Review. Zentralbl Neuochir 57: 30-36, 1996

91. Aydin IH, Takci E, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Tuzun Y: The Variations of Lenticulositriate Arteries in Middle cerebral Artery Aneurysms. Acta Neurochir (Wien) 138: 555-559 1996

92. Aydin IH, Kadioglu HH, Tuzun Y, Kayaoglu CR, Takci E, Ozturk M: Postoperative Anosmia After Anterior Communicating Artery Aneurysms Surgery Using the Pterional Approach. Minim. Invas. Neurosurg 39: 71-73, 1996

93. Kadioglu HH, Aydin IH: A primary multiple hydatid cyst localizing in petroclival area. Journal of Clinical Neuroscience 1996 (in press)

94. Aydin IH, Kadioglu HH, Tuzun Y, Kayaoglu CR, Takci E: The Variations of Sylvian Veins and Cisterns in Anterior Circulation Aneurysms. Acta Neurochirur (Wien), 138:1380-1385, 1996.

95. Kadioglu HH, Barlas E, Kayaoglu CR, Tuzun Y, Aydin IH: The effect of Nimodipine on the vascular injury after temporary clipping in a rabbit model. MJAU 28:331-336, 1996

96. Aydin I H, Takci E, Kadioglu HH, Tuzun Y, Kayaoglu CR, Barlas E: Vascular Variations Associated with Anterior Communicating Artery Aneurysms. (Intraoperative study). Minim Invas Neurosurg 40:17-21, 1997

97. Aydin IH, Tuzun Y, Takci E, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Barlas E: The Anatomical Variations of Sylvian Veins and Cisterns (An Operative Study). Minim Invas Neurosurg 40: 68-73, 1997 (COVER ARTICLE)

98. Aydin IH: SSS’nin Viral Enfeksiyonlari. Temel Norosirurji. Turk Norosirurji Dernegi Yayini, Ankara, 1997

99. Tuzun Y, Kayaoglu CR, Takci E, Suma S, Aydin IH: Skalp’in Dev Kavernoz Hemanjiomu. MJAU 29:481-484, 1997

100. Kadioglu HH, Deniz O, Tuzun Y, Kayaoglu CR, Aydin IH: Cerebellar Abscess. J. Clin. Neuroscience 4(4):447-450, 1997 

101.Tuzun Y, Kayaoglu CR, Takci E, Gundogdu C, Aydin IH: Denervation Supersensitivity and Ultrastructural Changes on the Basilar Artery Wall doe to Experimental Subarachnoidal Hemorrhage and 6-Hydroxyddopamine. Turk Neurosurgery Dergisi7: 76-81, 1997 

102. Tuzun Y, Kayaoglu CR, Takci E, Arik M, Polat P, Aydin IH: Servikal Pott: Olgu Sunumu. Dusunen Adam; 11 (1):62-64, 1998

103. Tüzün Y, Kayaoðlu ÇR, Takçý E, Polat P, Aydýn IH: Intracranial Giant Hydatid Cysts: Report of Four Pediatric Cases. MJAU 30:35-38, 1998

104.Kadioglu HH, Tuzun Y, Kayaoglu CR, Aydin IH: Primary Multiple Hydatid Cysts Localizing in the Petroclival Area. J Clin Neurosci.5(4):447-450, 1998

105. Tuzun Y, Kayaoglu CR, Takci E, Kadioglu HH, Suma S, Ozturk M, Aydin IH: Giant Cavernous Hemangioma of the Scalp. Zentralbl Neurochir 59: 274-277, 1998

106. Kadioglu HH, Ozturk M, Aydin IH: Prognosis in Traumatic Deep Intracerebral Haemotamas. MJAU 30:95-98, 1998 

107. Aydin IH: Neurosurgical Department of Ataturk University Medical School. Turkish Neurosurgical Bulettin. 2: 1999 

108.Kayaoğlu,ÇR.,Tüzün,Y.,Boğa,Z.,Erdoğan,F., Görgüner, M., Aydın, İH., Intramedullary spinal tuberculoma: a case report. Spine 25:2265-2268,(2000)

109. Kayaoğlu, ÇR., Tüzün, Y., Takçı, E., Boğa, Z., Aydın, İH: Brain Abscesses.Clinical Analysis. Medical Bulettin of Turkey's Clinics. 20:132-137,(2000) 

110.Takci E, Kadioglu HH, Bahceci H, Aydin IH: The Use of Dehydrated Human Dura Mater Grafts for the Repair of the Experimental cranial Dural Defects: Histopathological Evaluations. Turkish Neurosurgery 11: 178-184, 2001

111. Kadioglu HH, Takci E, Arik M, Gundogdu C, Aydin IH: Immune response to dehydrated human dura mater: evaluation in a rabbit model. Neurol India. Sep;50(3):256-61, 2002. 

112. Kadioglu HH, Takci E, Levent A, Arik M, Aydin IH: Measurements of the lumbar pedicles in the Eastern Anatolian population. Surg Radiol Anat. 2003 May;25(2):120-6. Epub May 14, 2003. 

113. Tuzun Y, Kadioglu HH, Izci Y, Suma S, Keles M, Aydin IH: The clinical, radiological and surgical aspects of cerebral hydatid cysts in children. Pediatr Neurosurg. Jul-Aug;40(4):155-60, 2004.

114. Malcok UA, Sengul G, Kadioglu HH, Aydin IH: Therapeutic effect of vitamin D3 in a rat diffuse axonal injury model. J Int Med Res. Jan-Feb;33(1):90-5, 2005. 

115.Sengul G, Tuzun Y, Kadioglu HH, Aydin IH: Complete Intraventricular Unisystem Ventriculoperitoneal Shunt Migration. Pediatric Neurosurgery, 41:337-338, 2005.

116.Sengul G, Tuzun Y, Kadioglu HH, Aydin IH: Acute Interhemispheric Subdural Hematoma due to Hemodialysis: Case Report. Surgical Neurology 64,S2:113-S2:114, 2005 

117.Aydın IH, Sengül G. Orta serebral arter anevrizmaları. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 61-65

118.Kadıoğlu HH, Aydın İH. Yetişkinlerde spontan intraserebral kanama. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 104-109

119.Tuzun Y, Aydın IH. Yenidoğan ve çocukluk çağında vasküler olaylar ve intraserebral kanamalar. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 100-114.

120.Sengül G, Kadıoglu HH, Aydın İH. Arteriyel diseksiyon sendromları. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 163-165.

121.Kadıoğlu HH, Şengül G, Aydın İH. Karotis cisim tümörleri. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2:166-168. 

122.Cetin B, Sengul G, Tuzun Y, Gundogdu C, Kadioglu HH, Aydin IH. Suitability of collagen matrix as a dural graft in the repair of experimental posterior fossa dura mater defects. Turkish Neurosurgery 2006; 16:9-13.

123.Sengun G, Tuzun Y, Aydin IH. Emergent Neurosurgical Approach in Thoracic and Lumbar Spine Traumas. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3(11):55-59.

124.Kayaoglu CR, Sengul G, Aydin IH; Multiple Schwannomas of Cauda Equina in the Absence of von Recklinghausen's Disease. Saudi Med J, 2007, 28:(12)1907-1909

125.Aydin IH, Sengul G, Kayaoglu CR; Pterional Approach in the Brain Tumor Surgery.Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3(51):26-30.

126.Sengul G, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Aktas S, Akar A, Aydin IH.Treatment of spinal hydatid disease: A single center experience.J Clin Neurosci. 2008, 15(5):507-10.

127.Sengul G, Malcok UA, Tuzun Y, Kadioglu HH, Aydin IH; Delayed Presentation of Post-traumatic Internal Carotid Artery Occlusion, Case Report. Journal of Neurological Sciences. 2008, 25(2):164-166.

128.Aydin IH. Presidential Address. Tarih, Degisim-Insan, Sanat, Hekimlik, Bilim. JNSS. 2008, 1:7-11.

129.Aydin IH. Interaction of Mind-Intelligence. From the President. JNSS. 2008, (1)2:79-80.

130.Þengül G,Arýk M, Akar A, Takçý E, Tüzün Y, Kayaoðlu CR, Kadýoðlu HH, Aydýn IH. Comparision of the efficacy of nimodipine and amiodarone on periarterial blood induced vasoconstriction. JNSS 2008, (1)2:93-100.

131.Aydin IH. Pains Alas. From the President. JNSS 2008, (1)3:139-141.

132.Kayaoglu CR, Sengul G, Sezer A, Coskun S, Duman S, Aydin IH. Meningioma associated with acute and chronic subdural haematoma: A case report. JNSS 2008, (1)3:169-172.

133. Aydin IH:  Yasargil Higway in Neurosurgery (For the nineteenth years old of my teacher Mahmut Gazi YASARGIL). Journal of Neurology & Strok, June 25, 2014. https://pdfs.semanticscholar.org/e982/a7871c932c0d5aa8aaaf7fd2ab4f16f605ec.pdf

134.Aydin IH: Neurosurgery is the pterional surgery. EC Neurology Special Issue - 2017. https://www.ecronicon.com/ecne/si/ECNE-01-SI-03.pdf

135.Aydin IH: This Is Me As I See Myself”. EC Neurology 8.3 (2017): 66-69. https://www.ecronicon.com/ecne/pdf/ECNE-08-00235.pdf

136.Aydin IH: “An Adventure: From World Wide Web (WWW) To World Brain Web (WBW)”. EC Neurolog ECO.02 (2019): 06 08. https://www.ecronicon.com/eco19/pdf/ECNE-02-ECO-15.pdf

 

 

ULUSLARARASI KONGRE SUNUMLARI / INTERNATIONAL CONGRESS PRESENTATIONS

 

1.Aydin IH, Aydin Y, Akdemir D: Chronic Subdural Haematomas. 8th European Congress of Neurosurgery. Barcelona, Spain 1987, Abstract Book pp.293

2.Aydin IH, Tumer B, Oren D, Sirin S, Alpaslan B, Eryilmaz Y, Ak HE, Iyigun I: The prognosis in severe head injuries. 8th European Congress of Neurosurgery. Barcelona, Spain 1987, Abstract Book pp.343

3.Aydin IH: Intracranial Supratentorial Abscesses and Empyemas. The Medical International Conferance. Cairo, Egypt 1987 Abstract Book pp.63

4.Aydin IH: The Comparision of Iohexol with the Meglumine in the Carotid Angiography. The Medical International Conferance. Cairo, Egypt 1987 Abstract Book pp. 53

5.Aydin IH, Onder A, Takci E: The role of combine therapy in supratentorial astrocytomas. International Symposium on Advances in Neuro-oncology. Sanremo, Italy 1990, Abstract Book pp. 91

6.Aydin IH, Onder A, Tahmazoglu I: Microsurgery of Brainstem Gliomas in Childhood. International Symposium on Advances in Neuro-oncology. Sanremo, Italy 1990, Abstract Book pp. 154

7.Aydin IH, Onder A, Kadioglu HH: Giant Intracranial Aneurysms in Children: Personal Experience. XVIII Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery. Paris, France 1990, Abstract Book pp. 292

8.Aydin IH, Onder A, Yilikoglu Y, Kadioglu HH, Tahmazoglu I, Ozkan U: Operative Versus Non-Operative Management of Carotid Artery Stenosis. 9th European Congress of Neurosurgery. Moscow, Russia 1991, Abstract Book pp. 98

9.Aydin IH: Endothelial Alteration and Thrombogenesis in Microarterial Anastomosis. 9th European Congress of Neurosurgery. Moscow, Russia 1991, Abstract Book pp. 59

10.Aydin IH, Onder A, Kayaoglu CR, Kadioglu HH. Tuzun Y: Brain Abscesses in Children. 9th European Congress of Neurosurgery. Moscow, Russia 1991, Abstract Book pp. 375 

11.Kadioglu HH, Onder A, Aydin IH, Tuzum œ, Takci E: Maxillofacial traumas. A Clinical Analysis. 1st Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Athens, Greece, 1991, Abstract Book pp. 18

12.Aydin IH, Onder A, Takci E, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Heubner Artery Variations in the Anterior Communicating Artery Aneurysms. Congress of Neurological Surgeons 43rd Annual Meeting. Vancouver, B.C. Canada, 1993 Abstract Book pp. 315

13.Tuzun Y, Aydin IH, Onder A, Takci E: A Light Microscopic Evaluation of the Effect of Lidocaine in Experimental Hemispheral Cerebral Ischemia Induced by Unilateral Carotid Artery Ligation. World Federation of Neurosurgical Societies, Xth Congress, Acapulco, Mexico 1993, Abtract Book pp. 5

14.Aydin IH, Onder A, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Ultrastructural Alterations Induced by 6-Hydroxydopamine in the Rat Basilar Artery. World Federation of Neurosurgical Societies, Xth Congress, Acapulco, Mexico 1993, Abstract Book pp. 42

15.Onder A, Aydin IH, Kayaoglu CR, Kadioglu HH: Ultrastructural Changes of Basilar Artery After Subarachnoid Hemorrhage in the Rat. World Federation of Neurosurgical Societies, Xth Congress, Acapulco, Mexico 1993, Abstract Book pp. 342

16.Aydin IH: Pitfalls in Sylvian Dissection. Video Presentation. International Skull Base Symposium. 3-8 July 1994, St.Petersburg, Russia.

17.Aydin IH, Onder A, Takci E, Kadioglu HH, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Pitfalls in the Pterional Approach. Congress of Neurological Surgeons 44th Annual Meeting. 1-6 October 1994, Chicago, IL, U.S.A. P. Number 264

18.Aydin IH, Kadioglu HH, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Heubner artery and aneurysms. 10th European Congress of Neurosurgery, May 7-12, 1995 Berlin, Germany, Abstract Book, p. 252

21.Aydin IH, Kadioglu HH, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Sylvian Fissure Variations in Pterional Approach. 10th European Congress of Neurosurgery, May 7-12, 1995 Berlin, Germany, Abstract Book, p. 252

20.Aydin IH, Kadioglu HH, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Preservation of Frontotemporal Branch of the Facial nerve in the Pterional Approach. CNS Annual Meeting 14-19 October 1995 San Francisco, CA USA Abstract Book pp 215

21.Aydin IH, Kadioglu HH, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun Y: The Anatomical Variations of Sylvian Fissure and Vein in 700 Operative Cases. CNS Annual Meeting 14-19 October 1995 San Francisco, CA USA Abstract Book pp 215

22.Aydin IH, Kadioglu HH, Arik M, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun Y: Neurological and psychic changes before and after cranioplasty. Neurotrauma Symposium of World Federation of Neurosurgical Society, Meeting 95, November 16-19, 1995, Thessaloniki, Greece. Abstract Book pp, 55-57

23.Aydin IH, Kadioglu HH, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun S: Preservation of the olfactory nerve function in sellar and parasellar lesions. American Association of Neurological Surgeons 1996 Annual Meeting, April 27-May 2, Minneapolis, USA. Scientific Meeting Program. Abstract Book P. 378 and J Neurosurg 84:332, 1996

24. Aydin IH, Takci E, Kayaoglu CR, Tuzun Y, Kadioglu HH: Surgical Importance of Sylvian Vein and Cistern in the Pterional Approach. (An Operative Study). CNS 48th Annual Meeting, Seattle, WA, USA. Abstract Book p. 429, October 3-8, 1998 

 

ULUSLARARASI KONGRE / KONFERANS DAVETLERİ

 

1.Aydin IH: Pitfalls in the Pterional Approach to the Parasellar Area. International Skull Base Symposium. 3-8July 1994, St.Petersburg, Russia.

2. Aydin IH: Fire Line in Skull Base Surgery.(General Discussion), International Skull Base Symposium. 3-8 July 1994, St.Petersburg, Russia.

3. Aydin IH: Heubner's artery and ACoA Aneurysms. Annual Meeting of Polish Neurosurgical Society Scientific Meeting . September, 1995, Wroclaw, Polonia

4. Aydin IH: Pitfalls in the Pterional Approach. Annual Meeting of Polish Neurosurgical Society Scientific Meeting . September, 1995, Wroclaw, Polonia

5. Aydin IH: Neurosurgical Phylosophy. Annual Meeting of Polish Neurosurgical Society Scientific Meeting . September, 1995, Wroclaw, Polonia

6. Aydin IH: Vascular Variations in Pterional Approach. International Skull Base Congress, Bombay, November 1999, INDIA

7. Aydin IH: Pterional Approach to the Skull Base Lesions.International Skull Base Congress, Bombay, November 1999, INDIA

8. Aydin IH: Sylvian Dissection. Video Lecture. International Skull Base Congress, Bombay, November 1999, INDIA

9. Aydin IH: Earthquake and Neurosurgery. International Luncheon Lecture of Congress of Neurological Surgery. 23-28 September 2000, San Antonio. TX, USA

10. Aydin IH: Minimally Invasive Tecniques in Pterional Aproach. Golden Jubilee of Neurological Society. Neurocon 2001. 15-18, December, 2001, Mumbai, India

11. Aydin IH: Earthquake Management and Neurosurgeon. Golden Jubilee of Neurological Society. Neurocon 2001. 15-18, December, 2001, Mumbai, India

12. Aydin IH: Microsurgical Anatomy of Anterior Circulating Aneurysms. Golden Jubilee of Neurological Society. Neurocon 2001. 15-18, December, 2001, Mumbai, India

13.Aydin IH:Pterional Approach. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

14.Aydin IH:Pitfalls in the Skull Base Surgery. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

15.Aydin IH:Sylvian Dissection. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

16.Aydin IH:Vascular Variations of Sylvian Vein. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

17.Aydin IH:Anatomical Variations of Anterior Perforating Arteries. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

18.Aydin IH:Microsurgical Anatomy of Anterior Circulating Aneurysms. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

19.Aydin IH:Basic Fundamentalis of Microneurosurgery. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

20.Aydin IH:Surgery of Anterior Communicating Artery Aneurysms (Video Lecture). Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

21.Aydin IH:Neurosurgical Reflections. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

22.Aydin IH:The Managemant of Training in Neurosurgery. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

23.Aydin IH:Spontan Intracerebral Hematomas. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

24.Aydin IH:Giant Aneurysm Surgery. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

25.Aydin IH:Video Lecture of Giant Aneurysm Surgery. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

26.Aydin IH:Timing of Aneurysm Surgery. Thawra Modern General Hospital, 18-30 October, 2002, Sana'a, Yemen Republic

27.Aydin IH:Surgical Politics in Pterional Approach. NEURO 2004,KARACHI, 25-28 November 2004, Karachi, Pakistan

28.Aydin IH:Aneurysm and Surgery. NEURO 2004,KARACHI, 25-28 November 2004, Karachi, Pakistan

29.Aydin IH:Microsurgical Anatomy of Aneurysms. NEURO 2004,KARACHI, 25-28 November 2004, Karachi, Pakistan

30.Aydin IH:Science, Technology and Neurosurgery. NEURO 2004,KARACHI, 25-28 November 2004, Karachi, Pakistan

31.Aydin IH:Harvey Cushing Lecture. NEURO 2004,KARACHI, 25-28 November 2004, Karachi, Pakistan

32.Aydin IH: Art and Neurosurgery. Annual Meeting. Zurich University, ETH, 14 March, 2017, Zurich, Switzerland. 

 

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), Dünyaca ünlü Profesörün, Trabzon anısı! (61saat.com, 28.08.2018), İsmail Hakkı Aydın (Bilgi teyidi, 9 Ocak 2020).

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖRÜN, TRABZON ANISI!

DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖRÜN, TRABZON ANISI!

 

Trabzonlu dünyaca ünlü bilim insanı, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’dan KTÜ Tıp Fakültesi’ne övgü dolu sözler geldi. Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon’a gelen Aydın, burada yaşadığı bir anısını Medimagazin’de kaleme aldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:29 0 0 “Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Bayramlık bir anı” başlığı ile kaleme aldığı yazısı Aydın’ın şu şekilde:

“Yıllardan beri bu sayfada, özellikle mesleğimle, meslektaşlarımla, eğitim sistemimiz ve üniversite politikalarımız ile ilgili olarak genelde eleştirel ve çözüm yollarını gösteren makaleler paylaşmaktayım. Bu makalemde ise, evvelki yazılarımın aksine, tesadüfen muttali olduğum takdire şayan bir hususu dile getirmek istiyorum. Her zaman aksaklıkları dile getirecek değiliz ya...

Zira, “Bilim ve san’at, takdir edilmediği yerden göç eder” düsturunu akıldan çıkarmamak gerekir. Nitekim, takdir anlamaktır da...

Bu yıl(2018) Kurban Bayramı münasebeti ile, mensubiyetinden gurur duyduğum memleketim Trabzon’da, mutat vechi ile,  bulunuyordum. Herkesin malümü olduğu üzere, hekim olduğumuzdan dolayı, branşım “Beyin Cerrahisi” ile ilgili olsun olmasın, her şikayeti olan, filmini, tetkiklerini ve hastalarını alanların kapımıza gelmeleri, dertlerine çare aramaları, hemen her yerde meslektaşlarımızın da karşılaştığı konudur. İşte bu hadiselerden biri olarak, şerefe günü (Pazar Günü), bir tanıdık hasta, acilen Spontan Subaraknoid Kanama ön tanısı ile, KTÜ Tıp Fakültesi Acil Departmanına müracaatla müşahade ve tetkik gayesi ile yatırılır. Ertesi gün (Arafe Günü, tatil) hasta sahiplerince benden ısrarla hastayı ziyaret etmem rica edilir. Ben de, hiç kendimi tanıtmadan, sadece bir hasta yakını olarak, gidip Acil Müşahadede hastayı gördüm ve  geçmiş olsun dedim.

Ancak, beni ismen ve medyadan tanıdığını ifade eden, Acil Servis Nöbetçi Sorumlusu Hekim, hemen fırlayıp yanıma gelerek, istemediğim halde, çok saygılı ve deontolojik kurallar çerçevesinde hasta hakkında tafsilatlı malümat sundu, CT, MR Anjio işlemlerinin, Nöroşirurji konsültasyonlarının yapıldığını, MCA Anevrizması düşünüldüğünü, DSA için programlandığını ve hastanın yakın takibe alındığını anlattı. Bir anda bölümdeki diğer hekimler de toplanıp geldiler, Nöroşirurji Anabilim Dalının da haberi olması üzerine, sadece nöbetçiler değil, öğretim üyesi arkadaşlar da evlerinden kalkıp gelmiş ve beni mahçup etmişlerdir. Nöroşirurji Anabilim Dalının da, çok hızlı bir şekilde hastayı gerekli tedavi programına almaları da, branştaşlarım olarak, beni ileri derecede mütehassis kılmıştır.

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalının ve Nöroşirurji Kliniğinin çok mükemmel bir şekilde organize olduğunu, hastaların aciliyetlerine göre yönlendirilip müdahale edildiğini, hekimlerin muntazam giyimli, donanımlı, çok saygılı ve Deontolojiye ileri derecede riayet ettiklerini müşahade ettim ve gururlandım.

Bu vesile ile, başta KTÜ Rektörü Sevgili Kardeşim Prof. Dr. Süleyman Baykal olmak üzere,  Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerini, ve Nöroşiruri Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerini yürekten tebrikle, takdirlerimi sunarak, ülkemde hala bir umut olduğunu ifade etmek istiyorum. Meslektaşlarımızın hedef gösterildiği, her yerde “günah keçisi” sayıldığı ve bu vesilelerle, umutsuz makaleler kaleme aldığım bu son zamanlarda, böyle heyecan ve gurur verici bir hususu siz kaarilerimle paylaşmak istedim. Takdir de bizim görevimizdir...

İşte rubaimiz...

İLK AKŞAM — — • / • — — • / • — — • / • — (Mef’ûlü, Mefâîlü, Mefâîlü, Feûl) Ey Sevgili! Gel! Şimdi bizim bayramımız, Allar ile, tüller ile, güller damımız, Yıllar yılı, mâzîdeki ilk günkü gibi, Gir koynuma, bekletme, bu ilk akşamımız! İsmâil Hakkı AYDIN”

 

PROF. DR. İSMAİL HAKKI AYDIN KİMDİR?

Bilim Adamı, Beyin Cerrahı, Düşünür, Edib, Şair, Güftekâr, Mûsıkîşinas, Teolog, Flozof, Hattat. 11 Şubat 1954’te Trabzon’da doğdu. İlkokulu Maçka’da, Orta ve Lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Beyin Cerrahisi Kürsüsünde asistanlığa başladı. Bilahare İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü’nde ihtisasına devam ettikten sonra, Zürich Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği’nde, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in yanında mikronöroşirürji çalışmalarını tamamladı. Zürich Mikronöroşirürji Araştırma Merkezi’nde, Instraktör Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve aynı zamanda, serebro-vasküler mikro-cerrahi alanlarında araştırmalarda bulundu. 1984 Yılı sonunda yurda dönerek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandı. 1985’de, Türkiye’de ilk olarak, üniversitede Mikronöroşirürji Araştırma Laboratuarını kurdu. İsviçre’nin yanında, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya, Yugoslavya, Kanada, A.B.D. ve Japonya’da, değişik zamanlarda araştırmalarda bulundu. 1988’de, beyin-damar tıkanıklıklarının operasyonlarında kullanılan ve dünyada ilk defa kendi adı ile literatüre geçen yeni bir ameliyat tekniği geliştirmesi sebebi ile, 1990 yılında TÜBİTAK ödülü aldı ve zamanın Cumhurbaşkanı tarafından taltif edildi. Beyin kanamaları ve anevrizmaların cerrahi tedavisinde yaptığı uluslararası araştırma ve katkılarından dolayı, 1991 yılında, A.B.D.de, Congress of Neurological Surgeons’un Internatıonal Fellow’u ve F.C.N.S. unvanı ile ödüllendirildi. Aynı yıl, Rektörlük ve Dekanlık tarafından da ödüllendirilen Dr. Aydın, 1992’de Türk Nöroşirürji Araştırma Ödülü’nü kazandı. Yine aynı yıl, Avrupa Strok Bilim Konseyi’ne seçildi. Amerika Strok Konseyi’nce kendisine Uluslararası Bilim Adamı ve F.I.C.A. Payesi verildi. 1992, 1993, 1994 ve 1995 yıllarında A.B.D. Nöroşirürjide Sürekli Tıp Eğitimi Kredi Ödülleri’ni aldı. Ayrıca 1993’de, A.B.D. deki, Beyin Tümörleri Konseyi, Cerebrovascular Surgery Section ve diğer birçok bilimsel ve idarî kurul üyelikleri yanında, Congress of Neurological Surgeons’un Uluslararası Yönetim Kuruluna seçilerek, bu kurula giren ilk Türk ve ilk Müslüman bilim adamı oldu. Davetli konferansçı olarak, birçok uluslararası toplantıya katılan ve bilimsel dergilerin yayın kurullarında yer alan Prof. Aydın, New York Bilimler Akademisi’nin Aktif, AANS’un International üyesi ve 1994 yılı Uluslararası Skull Base Cerrahisi Kongresinin Resmi Lecturer’i olup, ayrıca 1995’de CNS’in Uluslararası Bilim Konseyine seçilmiştir. 1996 yılında A.B.D.’de çok yüksek kredi ile Nöroşirürjide Sürekli Eğitim Ödülü’nü aldı. 1997 de yaptığı bir araştırması nedeni ile, bir Uluslararası Nöroşirürji dergisine kapak oldu. 1999’da Türk Nöroşirürji Ödülü aldı. ABD Beyin Cerrahisi Birliği (CNS) tarafından 2000 yılı Uluslararası Konferansçısı seçildi. Yurtdışında ve ülkemizde, değişik kurum ve kuruluşlarca birçok kez takdir edildi, ödüllendirildi. 2001 yılında Hindistan’da, Dünya Bilimine katkıları sebebi ile, “Kristal Küre” ile taltif edildi. 2002’de Yemen’e davet edilerek, orada birçok dersler ve konferanslar verdi, eğitici ameliyatlar yaptı. 2004 yılında Pakistan Beyin Cerrahisi Kongresine “Şeref Konuğu” olarak katıldı ve çeşitli konferanslar verdi. Burada “ANNUAL AWAR 2004” ile taltif edildi. Uluslararası düzeyde, yerli ve yabancı 200’ü aşkın bilimsel çalışması olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bugüne kadar birçok doktor, beyin cerrahı, doçent ve profesör yetiştirmiş, dünyanın önde gelen bilim adamlarınca, yurt dışında gerek kitaplarda ve gerekse makalelerde bir çok kez, kaynak olarak gösterilmiş, geliştirdiği cerrahî teknikler klasik kitaplarda yer almıştır. Türkiye, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Eski Başkanı, ABD Congress of Neurological Surgeons’un (CNS) Uluslararası Büyükelçisi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Emekli Başkanı olan ve ilmiye sınıfı bir aileden gelen Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, ismini taşıdığı dedesi, zamanın büyük âlim, müderris ve mutasavvıflarından Hacı Hafız İsmail Hakkı Efendi’den, yirmi yıl müddetle Kur’an-ı Kerim, Arapça, Farsça, Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Tasavvuf, Belagat, Felsefe, Mantık, Musıki ve Edebiyat dersleri aldı. Babası müftü Halit Aydın’dan hat, İslam Hukuku ve Fransızca öğrendi. Bu süre zarfında, aynı zamanda, ilk, orta, lise, Yüksek İslam Enstitüsü ve Tıp Fakültesindeki eğitimini sürdürdü. Beyin cerrahisinin yanında, ağırlıklı olarak şiir, hat, klasik Türk musikisi, karikatür, musiki felsefesi, nörofilozofi, edebiyat ve teoloji alanları olmak üzere, güzel sanatlar ile ilgilendi, yazılar yazdı, konferans ve dersler verdi. Çeşitli gazete ve dergilerde makale, yorum, eleştiri ve şiirleri yayınlandı. Halen haftalık bir gazetede, Nörofilozofi isimli köşesinde düzenli yazıları yayımlanmaktadır. 1991 yılında Suz-i Dilara, 2000 yılında Aşk, 2002’de Vuslat, 2010’da Nefes, 2013’de Hicran ve 2014’de de Ya Hayy! adlı şiir kitapları neşredildi. Nöroflozofik makalelerinden meydana gelen “Rabbim Beni Doktorlardan Koru!” isimli kitabı 2013 yılında, “Ah Bu Doktorlar!” 2015 de, "Beynin Şifresi"  ve “Öfke Kontrolü ve Motivasyon” ise (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) 2016 da yayımlandı. Televizyon konuşmalarından derlenen “Beyin Fırtınası” isimli kitabı yine 2016’da yayımlandı. "Ah Bu Hastalar!" ve “Bir Beyin Cerrahının Anıları” ise, 2017'de okuyucuları ile buluşmuştur. Kendisinin edebî ve sanatsal yönleri hususunda ilmî makaleler neşreden, edebiyat otoritelerinin ifadesi ile, geliştirdiği kendine has şiir ve modern rubai formunda, en çok heceyi kullanan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın 100’ü aşkın güftesi, Dr. Yılmaz Karakoyunlu, Mustafa Fatih Salgar, Osman Erol Ünal, Amir Ateş, Salih Suphi Soner, Osman Nuri Özpekel, Dr. Adnan Çoban, Murat Türkmen ve Hüseyin Erbay tarafından bestelenerek, musıki dünyası ve TRT repertuarlarında yerini almıştır. 1461 yılından itibaren devam eden, ilmiye sınıfı bir soydan gelen  İsmail Hakkı Aydın, evli, üç çocuk (Prof. Dr. Abdülkadir Cüneyt Aydın, Suz-i Dilara Canan Doğan, Fatma Merve Korucuk) babası ve altı torun (Ahmed Bircis Aydın, Emine Rayyan Aydın, Nazmiye Efnan Aydın, Vuslat Betül Doğan, Fatma Nur Doğan, Saliha Dilara Korucuk) dedesi olup, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. ESERLERİ: Şiir: Suzi Dilârâ (1991), Aşk (2000), Vuslat (2002), Nefes (2010), Hicran (2013), Ya Hayy! (2014). Araştırma-İnceleme-Anı: Rabbim Beni Doktorlardan Koru! (Nöroflozofik makaleler, 2013), Ah Bu Doktorlar! (2015), Beynin Şifresi (2016),  Öfke Kontrolü ve Motivasyon (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte, 2016), Ah Bu Hastalar! (2017), Bir Beyin Cerrahının Anıları (2017). Konuşma: Beyin Fırtınası (Televizyon konuşmaları, 2016). KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), İsmail Hakkı Aydın (Bilgi teyidi, Şubat 2018).

KAYNAK: Dünyaca ünlü Profesörün, Trabzon anısı! (61saat.com, 28.08.2018).

 

 

 

Yazar: 61saat.com, 28.08.2018

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör