Kemal Yavuz

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
02 Ağustos, 1947
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı. 2 Ağustos 1947, Küçükkarapınar / Ermenek / Konya doğumlu. İlkokulun üçüncü sınıfına kadar doğduğu köyde, dördüncü sınıfı Sarıveliler, beşinci sınıfı Adiller İlkokulunda okudu. Ermenek Ortaokulu ile Konya Erkek Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1971) mezunu. Fakülteyi bitirince bir süre Türkiyat Enstitüsünde kütüphane memurluğu (1970-73) yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesine Osmanlıca asistanı olarak (1973) atandı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde (1977) yaptı. Yabancı dilini geliştirmek ve alanıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere 1981-82 ders yılında Fransa’ya gitti. On beş yıl çalıştığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçentliğe (1982) ve Türk dili doçentliğine (1983) yükseldi. Burada bir süre de Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı (1984-86) yaptı. Görevini 1986 yılından itibaren, geçtiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak sürdürdü. 1989-96 yılları arasında Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. 1989 yılında profesörlüğe yükseltilerek aynı anabilim dalının başkanlığına getirildi. 

Makaleleri 1979’dan itibaren Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Millî Kültür, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi, Yeni Türkiye, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, İlmî Araştırmalar, Tarih ve Medeniyet, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ile Faruk Timurtaş’a Armağan (1983) gibi ortak kitaplarda yayımlandı. Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi İslâm Tarihi Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, Yaşamları ve Yapıtları ile Osmanlılar Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı. Alanı ile ilgili toplantılarda bildiriler sundu, konuşmacı olarak yer aldı.

“İstanbul Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümü profesörlerinden Dr. Kemal Yavuz, yüzyıllardır kütüphane raflarında gizli kalan ve halkın yararlanmasından uzak bulunan Türk dili ve edebiyatının XIV. yüzyıldaki önde gelen abidelerinden biri olan Garibnâme’yi hazırlamakla Türk kültür ve bilim hayatına kıymetli bir eser kazandırmıştır.” (Cemal Aksu)

ESERLERİ:

Reşat Nuri’nin Tiyatro ile İlgili Makaleleri (1976), Mesnevi-i Muradiyye (Muînî Çevirisi, 1982), Şeyhoğlu / Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ (doçentlik tezi, 1991), Mecâlisü’n-Nefâis (Hüseyin Ayan, Efrasiyap Gemalmaz, Recep Toparlı, Gönül Ayan ve Yavuz Akpınar’la birlikte, 1995), Mir Celal Firidun Hüseyinov / Örneklerle XX. Asır Azerbaycan Edebiyatı (Erol Ülgen ile, 2000), 19. Asır Azeri Edebiyatı; Âşık Paşa / Garib nâme (4 cilt, metin, günümüz Türkçesine aktarımı ve tıpkı basım, 2000). Aşık Paşazade / Tevarih-i Al-i Osman - Osmanoğullarının Tarihi (Yekta Saraç ile, 2003).

Ayrıca tek başına ve Muharrem Ergin, Kâzım Yetiş, Necat Birinci ile ders ve yardımcı ders kitapları vardır.

KAYNAK: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen / Günümüz Türkçesiyle de Okuyabileceğiniz Önemli Bir Yapıt: Âşık Paşa ve Garibnâme’si, Cemal Aksu / 14. Yüzyılda Türk Tarih ve Kültürü (Cumhuriyet Kitap, 7.3.2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör