Mehmet Önder

Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı), Yazar, Şair

Doğum
01 Mart, 1926
Ölüm
23 Ağustos, 2004
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Burç

Halkbilimci, şair ve yazar (D. 1 Mart 1926, Karkın kasabası / Çumra / Konya – Ö. 23 Ağustos 2004). İlk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamladı (1945). Ankara Üniversitesi DTCF Sanat Tarihi Bölümünü bitirdikten (1950) sonra Fransa’da müzecilik alanında ihtisas yaptı. Konya Mevlâna Müzesi Asistanı (1950-53), Konya Mevlâna Müzesi Müdürü (1954-63), Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü (1964-67), MEB Kültür Müsteşarı (1968-71), Başbakanlık Kültür Müsteşarı (1971-76), Kültür Bakanlığı Kültür Müsteşarı (1972-73), Bonn Büyükelçiliği Kültür Müşaviri (1977-83) olarak görev yaptı. Emekli olduktan sonra da T. İş Bankası Kültür Müşaviri (1987-2004) olarak görev aldı.

İlk yazıları, 1945 yılında Konya Halkevi dergisinde, sonraki yıllarda Hisar, Şadırvan, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Sanatı, Hayat Tarih gibi çeşitli edebiyat dergileri ile çoğunlukla Tercüman gazetesinde yayımlandı. Önceleri daha çok şiir yazıyorken daha sonra kültürel konular alanında araştırmalara yöneldi. Almanya ve Pakistan devlet başkanları dahil, yurtiçi ve yurtdışından otuza yakın ödül ile nişan aldı. Çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve dışında çeşitli kongre ve seminerlere katılarak bildiriler sundu. 1973’te Gönüller Sultanı Mevlana adlı eseri, Turgut Özakman ve Engin Orbey tarafından Mevlana adıyla senaryolaştırılarak (yön. Atıf Yılmaz) filme çekildi. Ondan fazla kulüp ve derneğin yanı sıra Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kültür Merkezi aslî üyesiydi.

ESERLERİ:

ŞİİR: Köyün Bağrından (1947), Zafer Yolunda (M. Balkan ile, 1947), Mevsim Sonu (1949).

ARAŞTIRMA: Seyahatnamelerde Konya (1948), Konya Matbuatı Tarihi (1949), Tarihî Turistik Konya Rehberi (1950), Konya Maarif Tarihi (1952), Millî Mücadelede Konya (1953), Konya Çeşme ve Şadırvanları (1955), Mevlâna ve Türbesi (1955), Mevlâna’nın Konya’daki Evi ve Medresesi (1956), Gönüller Sultanı Mevlâna (1958), Mevlâna Müzesi Rehberi (1958), Mevlâna’nın Sandukası (1958), Konya Camileri (1960), Çini Eserler Seksiyonu Rehberi (1961), Selçuklu Taş ve Ahşap Eserler Rehberi (1962), Mevlâna Şehri Konya (1962), Bilgin Sivaslı Ali Kemali (1962), Aydınlık Kapı Şemsi Tebrizî (1963), Nasreddin Hoca (1963), Konya Efsaneleri (1963), Anadolu Efsaneleri (1966), Efsane ve Hikâyeleriyle Anadolu Şehir Adları (1969), Mevlâna Müzesi (Almanca, İngilizce ve Fransızca basımlarıyla, 1969), Büyük Bilgin Hadimi (1969), Anadolu Fetih Destanları (1970), Atatürk Evleri Atatürk Müzeleri (1970), Güldüren Gerçek Nasreddin Hoca (1971), Şehirden Şehire (3 cilt, 1972-74), Mevlâna (1973), Mevlâna Bildirileri (1973), Mevlâna Bibliyografyası (2 cilt, 1973-74), Anadolu’yu Aydınlatanlar (2 cilt, 1974), Atatürk’ün Yurt Gezileri (1975), Milli Kültür Politikamız (1975), Aldı Sözü Anadolu (1976), Kırşehir Güldestesi (1976), Atatürk’ün Evleri, Karargâhları (1977), Türkiye Müzeleri (Türkçe, İngilizce, 1977), Atatürk’ün Almanya Gezisi (1981), Yurtdışı Müzelerinde Türk Eserleri (1983), Seydişehir Tarihi (1986), Milli Mücadelenin Yanında ve Safında Öğüd Gazetesi (1986), Efsane, Destan ve Hikâyeleri ile Anadolu Kentleri (1986), Nasreddin Hoca’nın Hayatı (1986), Antika ve Eski Eserler Ansiklopedisi (1987), Atatürk’e Mektuplar (1987), İzmir Yollarında Atatürk (1989), Atatürk Konya’da (1989), Atatürk Bildirileri (1990), Atatürk Eskişehir’de (1991), Yüzyıllar Boyunca Mevlevilik (1992), Yeşil Kubbenin Gölgesinde (1993), Antika ve Eski Eserler Kılavuzu (1995), Şehirden Şehire Anadolu (1995), Atatürk’ün Almanya ve Avusturya Gezileri (1995), Şaheserler Konuştukça (1996).

DERLEME: Mevlâna Şiirleri Antolojisi (1956-84), Çocuklara Mevlâna’dan Hikâyeler (1962), Mesnevi’den Hikâyeler (1969), Güldeste (Mevlâna’dan seçmeler, 1984).

ÇEVİRİ: Mevlâna’nın Huzurunda (Maurice Barrés’ten, 1963).

YABANCI DİLLERE ÇEVRİLEN ESERLERİ: Konya and Mevlâna (1959), Die Museen von Konya (çev. Prof. Dr. F. Taeschner, 1964), Les Musees de Konya (1964), Atatürk’s House in Thessaloniki (İngilizce-Türkçe, 1974), The Museums of Turkey (1977), Konya (Fransızca-İngilizce, 1977), Mevlâna and Whirling Dervishes (1977), Konya and Mevlâna (1986), Konya Guide (İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca, 1990), Mevlâna Museum (1990), Mevlâna and the Mevlâna Museum (İngilizceye,1993).

KAYNAK: Osman Nebioğlu / Türkiye’de Kim Kimdir (1962), TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1982), 50. Sanat Yılında Mehmet Önder’e Armağan (haz. M. Yardımcı, 1996), Agâh Özgüç / Türk Filmleri Sözlüğü I (2. bas. 1998), Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 12.11.1998), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), İş’te Kitap (Bahar 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör